Wodzisław: Uczniowie LO nr 1 otrzymali stypendium dla młodzieży uzdolnionej

1
28
fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Pierwsza edycja projektu jest realizowana przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Kryteria, które musieli spełnić kandydaci do stypendium z I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, to m.in. osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

– łącznie 100% punktów z części matematycznej oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
– uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015) średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,00,
– uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50,
– uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku.

Utalentowani uczniowie I LO będą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy) w roku szkolnym 2015/2016.

Stypendystą I edycji projektu Samorządu Województwa Śląskiego "Śląskie – Inwestujemy w talenty" został również gimnazjalista z ZS nr 3, Łukasz Bielawski (o czym pisaliśmy już tutaj).

kk