WFOŚ wspiera Służbę Więzienną

2
64
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

11 lutego w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach na uroczystości Święta Służby Więziennej spotkali się przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, szefowie służb mundurowych naszego regionu, przedstawiciele świata nauki i instytucji współpracujących ze SW oraz przede wszystkim funkcjonariusze Służby Więziennej z całego województwa śląskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach reprezentowała zastępca prezesa Agnieszka Kostempska. Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń resortowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych tym funkcjonariuszom, których wzorowa służba znalazła uznanie przełożonych. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 136 funkcjonariuszy Służby Więziennej w korpusie podoficerów, 7 w korpusie oficerów i 19 chorążych. Przyznano również 42 funkcjonariuszom odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

WFOŚiGW w Katowicach dofinansował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej kwotą ponad 932 tys. zł. Dzięki dotacji wykonano termomodernizację budynków przy areszcie śledczym w Częstochowie, zmodernizowano system grzewczy na terenie zakładu karnego w Lublińcu, a także wybudowano sieć kanalizacyjną w Jastrzębiu Zdroju.

/ic/