Wodzisław: W miejscu dawnego hotelu powstanie Centrum Usług Społecznych

0
29
Fot. UM Wodzisław Śl.

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego właśnie ogłosił przetarg na przebudowę budynku byłego hotelu, znajdującego się na terenie stadionu (ul. Czyżowicka 29b). W miejscu tym powstać ma Centrum Usług Społecznych – jednostka świadcząca różnorodne usługi dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy będą mogli otrzymać tam odpowiednia pomoc i wsparcie. Usługi świadczyć będzie wykwalifikowana kadra pedagogów, psychologów i terapeutów. W ramach działalności mają odbywać się tam m.in. zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które potrzebują pomocy w nauce czy zajęcia dla rodziców. Inwestycja ma zostać zrealizowana z udziałem środków unijnych.

Zadanie obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, inwentaryzacji budynku i audytu energetycznego, projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Zakres opracowania obejmuje aż 4 zadania, mianowicie roboty ogólnobudowlane, termomodernizację budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku, czyli zaprojektowanie ciągów pieszo-jezdnych, zaprojektowanie terenów zielonych wokół budynku oraz zaprojektowanie placu zabaw, jak również wyposażenie budynku.

Szczegółowe informacje na temat tego zamówienia znaleźć można w BIP, pod tym linkiem.

Wyłoniony wykonawca będzie miał czas do 15 lipca 2016 r. na złożenie dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych oraz do 30 września 2016 r. na uzyskanie co najmniej w I instancji decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta (ul. Bogumińska 4), do 21 marca 2016 r., do godz. 10.30.

kk
Fot. UM Wodzisław Śl.