WCK otrzymało 14 tys. złotych na organizację festiwalu Muzykon

1
37
Fot. WCK

Na organizację Muzykonu, Wodzisławskie Centrum Kultury otrzymało 14 tys. zł dofinansowania, pochodzącego z programu "Kultura Dostępna" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach programu złożonych zostało 839 wniosków, z których dofinansowano tylko 151 projektów. Wniosek WCK znalazł się w ścisłej czołówce najlepiej ocenionych wśród samorządowych instytucji kultury.

Założeniem projektu jest umożliwienie dostępu do kultury na najwyższym poziomie mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego, mającym ograniczony dostęp do takich instytucji jak filharmonia, opera czy teatr. W obecnej formule, wodzisławski Muzykon będzie organizowany już po raz ósmy.
 
– Projekt jest nie tylko sposobem na wyrównywanie szans w dostępie do kultury wysokiej, ale również ma na celu rozbudzenie wrażliwości artystycznej u osób pozostających poza obiegiem życia kulturalnego – mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.
 
Zadanie składa się z trzech etapów, które będą realizowane w październiku i listopadzie br. Pierwszy etap to cykl bezpłatnych koncertów o wysokich walorach artystycznych, organizowanych w: kościele Wniebowzięcia NMP, w kościele Ewangelicko-Augsburskim oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego (podczas koncertów zaproszeni artyści zaprezentują repertuar muzyki klasycznej od renesansu po muzykę współczesną). W drugim etapie przewiduje się organizację warsztatów muzycznych dla trzech grup społecznych (wychowankowie WPWD "Dziupla", podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz słuchacze Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku). W trzecim etapie z kolei zaplanowano wyjazd do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na koncerty dostosowane do potrzeb danej grupy.

kk