Wodzisław, Rydułtowy: Szpitale funkcjonują bez zakłóceń? Dyrektorka odchodzi ze stanowiska

2
66
Fot. Starostwo Powiatowe

9 marca, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego poruszono temat obecnej sytuacji w szpitalach, związanej ze złożeniem wypowiedzenia przez dyrektor Bożenę Capek umowy o pracę, a także jej usprawiedliwioną nieobecnością w pracy.

Na chwilę obecną, Zakładem zarządzają umocowani pełnomocnicy, a zgodnie z informacją przekazaną przez jednego z nich – panią Michalinę Rogalę – szpitale funkcjonują bez zakłóceń, świadcząc usługi medyczne dla mieszkańców w normalnym trybie.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wyjaśnia również, iż, zgodnie z przepisami, nie ma możliwości nieprzyjęcia oświadczenia pani dyrektor Bożeny Capek o wypowiedzeniu umowy o pracę. Jest to indywidualne i jednostronne oświadczenie woli obecnej dyrektorki. Oznacza to, iż zgodnie z Kodeksem pracy oraz obowiązującą umową o pracę – jeżeli nie zaistnieją inne okoliczności – pani Bożena Capek pozostaje dyrektorem PP ZOZ do 30 czerwca 2016 r. i do tego czasu, jako osoba kierująca samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, ponosi pełną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.

Zarząd Powiatu zapowiada, że będzie na bieżąco monitorował sytuację PP ZOZ i, w granicach swoich kompetencji, również reagował.

kk