Od 2017r. – zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wodzisławia Śl.

1
38
Fot. pixabay

Najistotniejszą zmianą, wchodzącą w życie z dn. 1 stycznia 2017 roku, będzie przejęcie przez miasto Wodzisław Śląski odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (z wyłączeniem niektórych nieruchomości).

Z worków i pojemników znikają kody kreskowe, jednak właściciel w dalszym ciągu ma obowiązek ich oznaczania. Kolejnym udogodnieniem ma być wprowadzenie nowoczesnej aplikacji, informującej o terminach odbioru odpadów. Rozważane jest również dostosowanie częstotliwości odbioru śmieci do potrzeb poszczególnych osiedli.

Szczegółowe informacji dot. odbioru odpadów selektywnych prezentujemy poniżej.

ODBIÓR ODPADÓW SELEKTYWNYCH:

Z nieruchomości zamieszkałych

ZABUDOWANIA JEDNORODZINNE:
– zielone: bezpośrednio z nieruchomości, limity: 10 worków z nieruchomości, 10 PSZOK, z nieruchomości zabierane będą tylko w miesiącach od IV do X, w pozostałym okresie PSZOK,
– wielkogabarytowe: bezpośrednio z nieruchomości, odbiór raz do roku,
– opony: limit 8 sztuk na rok, odbiór PSZOK,
– przeterminowane leki: w aptekach na terenie miasta,
– baterie: odbiór PSZOK,
– odpady budowlane i remontowe – 500 kg na rok, jedynie PSZOK,
– biodegradowalne – PSZOK,
– zużyty sprzęt elektroniczny – odbiór bezpośredni w specjalnych punktach, wyznaczonych przez miasto w porozumieniu z firmą, która wygra przetarg lub w PSZOK.

ZABUDOWANIA WIELOLOKALOWE:
– zielone: tylko w PSZOK, 0,0015 TONY z 1 m kwadratowego,
– wielkogabarytowe: 1 raz w tygodniu, w ścisłym centrum raz na miesiąc, jeśli będą umieszczone w gniazdach,
– opony: limit 8 sztuk na rok, odbiór w PSZOK,
– przeterminowane leki: w aptekach na terenie miasta,
– baterie: odbiór PSZOK,
– odpady budowlane i remontowe: 500 kg na nieruchomość, na rok jedynie PSZOK,
–  biodegradowalne: PSZOK,
– zużyty sprzęt elektroniczny: odbiór bezpośredni w specjalnych punktach, wyznaczonych przez miasto w porozumieniu z firmą, która wygra przetarg lub w PSZOK.

Z nieruchomości niezamieszkałych

ZABUDOWANIA JEDNORODZINNE:
– zielone: 10 worków z nieruchomości, 10 PSZOK, z nieruchomości zabierane będą tylko w miesiącach od IV do X, w pozostałym okresie PSZOK,
– baterie: PSZOK,
– zużyty sprzęt elektroniczny: odbiór bezpośredni w specjalnych punktach, wyznaczonych przez miasto w porozumieniu z firmą, która wygra przetarg lub w PSZOK.

ZABUDOWANIA WIELOLOKALOWE:
– zielone: tylko PSZOK, 0,0015 TONY z 1 m kwadratowego,
– baterie: odbiór PSZOK,
– zużyty sprzęt elektroniczny: odbiór bezpośredni w specjalnych punktach, wyznaczonych przez miasto w porozumieniu z firmą, która wygra przetarg lub w PSZOK.

kk
Fot. pixabay