Kędzierzyn-Koźle: Program „500 plus”- jak to będzie działało w gminie?

1
24
Program „500 plus”- jak to będzie działało w gminie?
Ustawa weszła w życie i została ogłoszona w dzienniku ustaw niedawno, bo 17 lutego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu już od początku roku pracuje nad wdrożeniem programu, tworząc harmonogram działań. – Przygotowujemy pomieszczenia biurowe dla urzędników, którzy będą się zajmowali  przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków – mówi dyrektor MOPS, Danuta Ceglarek. Lokale zostaną wyremontowane i doposażone m.in. w sprzęt teleinformatyczny. Będą to pomieszczenia na parterze budynku wcześniej zajmowane przez PCK (instytucja przeniosła swoje biura na ulice Plebiscytową 3).
Placówka przygotowała wstępną diagnozę dotyczącą zapotrzebowania rodzin na świadczenia. Według tych danych w Kędzierzynie-Koźlu jest ponad 2 tys. rodzin, w których wychowuje się więcej niż dwoje dzieci, a ponad 2,5 tys. będzie uprawnionych do korzystania z rządowego programu. Jak zaznacza Ceglarek, powyższa prognoza jest jednak obarczona pewnymi wadami. – Na ten moment nie wiemy np. ile rodzin uzyska świadczenie na pierwsze dziecko lub na dziecko jedyne,spełniając kryterium dochodowe. To kryterium w przypadku pierwszego dziecka to 800 zł, a w przypadku  rodziny, która wychowuje dziecko niepełnosprawne to 1200 złotych.  
Placówka nie ma też na razie wiedzy na temat rodzin, w których jest trójka i więcej potomstwa, oraz ile z tych dzieci nie przekroczyło osiemnastego roku życia. Nie wiadomo również czy po świadczenie zgłoszą się wszystkie rodziny do tego uprawnione. Dlatego diagnoza ta jest nie pełna i może ulec zmianom. Jednak jak zaznacza Danuta Ceglarek, MOPS jest przygotowany również na tę ewentualność.
Wnioski można składać od 1-go kwietnia. W związku z tym, że w okresie początkowym zainteresowanie mieszkańców może być bardzo duże, placówka przygotowuje się do organizacji pracy. 
– Na początku kwietnia zostanie uruchomiony na parterze budynku MOPS-u pokój nr 1, w którym będą cztery stanowiska do przyjmowania i weryfikacji wniosków. Dodatkowo, również na parterze, będzie przystosowane kolejne pomieszczenie z dwoma takimi stanowiskami. Jeśli będzie potrzeba, planujemy również otwarcie dodatkowego punktu w Koźlu na ul. Piramowicza w Domu Dziennego Pobytu – informuje Ceglarek.
Wnioski będzie można przesyłać też pocztą tradycyjną oraz elektroniczną, a także składać je w sekretariacie MOPS-u, jednak dokumenty złożone w ten sposób nie będą od razu weryfikowane, tylko w późniejszym etapie, a to może skutkować wezwaniem beneficjenta w celu wniesienia poprawek. Jeśli zajdzie taka potrzeba instytucja planuje też wydłużyć godziny pracy, od 7.00. do 16.00, a także zorganizować pracę w dwie pierwsze wolne soboty kwietnia. W razie potrzeby czas ten będzie wydłużany o pracę w kolejne soboty. Jak uspokaja Ceglarek, beneficjenci mogą składać wnioski nawet w czerwcu nie tracąc prawa do otrzymania świadczeń za ten okres. 
Do programu „500 plus” przygotowuje się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które będzie wypłacało świadczenie w wysokości 500 złotych na każde dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej. Jak informuje Dorota Rak, dyrektor PCPR, z danych placówki wynika, że programem zostanie objętych około 150 dzieci do 18 roku życia z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
 
Katarzyna Solarz
 
Współpraca: Agnieszka Gogolewska
 
Fot. Agnieszka Gogolewska