Nowy starosta Powiatu Wodzisławskiego zapowiada szereg zmian

1
19
Fot. Justyna Koniszewska

Na konferencji zorganizowanej w środę, 2 marca, w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim, nowy starosta, Ireneusz Serwotka, przedstawił zmiany, jakie zaszły i zachodzić będą w funkcjonowaniu nowo powołanego Zarządu. Obecnie, w nowym zarządzie znalazło się dwóch wicestarostów: Grzegorz Kamiński oraz Leszek Bizoń oraz dwóch członków zarządu – Danuta Maćkowska i Janina Chlebik-Turek. Jak zapowiada Serwotka, między nimi nastąpić ma jasny podział kompetencji tak, aby każdy miał możliwość zarządzania i podejmowania decyzji. Zapowiadane są również zmiany we współpracy z innymi samorządami. W najbliższej przyszłości, starosta planuje także szereg spotkań z przedstawicielami władz wszystkich miast i gmin, znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego.

Wciąż najpoważniejszym wyzwaniem dla nowego zarządu pozostaje znalezienie kompromisu między dyrekcją szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach a protestującymi związkowcami, którzy postulują o podwyżkę płac i 7-letnią gwarancję zatrudnienia. Zaplanowano szereg spotkań w tej sprawie, jednak, jak zapewnia Serwotka, plany nie przewidują zwolnień. Co również istotne, opóźnieniu ulec ma reorganizacja szpitala. Ginekologia i położnictwo, od 1 czerwca, miała zacząć funkcjonować w wodzisławskim szpitalu. W tej chwili wiadomo już, że możliwe będzie to najszybciej końcem roku. Wcześniej planowany jest natomiast remont bloku operacyjnego.

Nieznacznej zmianie ulec może również plan budżetu powiatu. Starosta nie wyklucza wprowadzania bieżących korekt. Jak jednak podkreśla, w kwestiach finansowych zamierza uniknąć podejmowania pochopnych decyzji.

Od  teraz, Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ma być bardziej otwarty na współpracę z mediami. Starosta podkreślił rolę bezpośrednich kontaktów z dziennikarzami, które, jego zdaniem, mogą pozwolić mu na bliższe, lepsze zapoznanie się z pojawiającymi się problemami.

Kolejne posiedzenie zarządu powiatu zaplanowano na środę (9 marca). Na decyzję w sprawie szpitali w Wodzisławiu i Rydułtowach poczekać trzeba będzie jeszcze kilka tygodni.

kk
Fot. Justyna Koniszewska