Miasto Rydułtowy otrzymało ponad 500 tys. zł dotacji na remont ul. Ligonia

3
36
Fot. UM Rydułtowy

– Remont ulicy Stanisława Ligonia w Rydułtowach nie dość, że był najszybszą tego typu inwestycją, którą do tej pory realizował Urząd Miasta w Rydułtowach to jeszcze dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – tańszą niż pierwotnie zakładano – informuje rydułtowski magistrat.

Całkowita wartość prac przeprowadzonych na ul. Stanisława Ligonia wyniosła 862 887,88 zł. Prace obejmowały m.in. remont istniejącej jezdni, wykonanie nowej nawierzchni i konstrukcji po śladzie istniejących chodników, wymianę krawężników i obrzeży betonowych, wymianę studni ściekowych kanalizacji deszczowej wraz z zabudową trzech nowych studzienek kanalizacyjnych oraz zabezpieczenie sieci kolidujących z opracowaniem. Remont drogi przeprowadzono na całym odcinku ul. Stanisława Ligonia z początkiem i końcem na wszystkich 3 skrzyżowaniach (wlotach) z ul. Adama Mickiewicza, tj. na łącznej długości 819,89 m.

Ulica Stanisława Ligonia to ważny trakt komunikacyjny w Rydułtowach. Zapewnia mieszkańcom dojazd do posesji, punktów usługowych oraz do miejskiej atrakcji – Rydułtowskiej Fikołkowni "RAFA".

Na realizację prac na ul. Ligonia, Urząd Miasta Rydułtowy otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 546 649,30 zł. Dotacja stanowi aż 85% kosztów kwalifikowalnych zrealizowanej inwestycji.

kk
Fot. UM Rydułtowy