Będzie zjazd raciborzan mieszkających w Niemczech?

4
23
Fot. Magdalena Kubina
Wacławczyk na sesji rady powiatu podzielił się z pozostałymi radnymi refleksjami, które zrodziły się u niego po rozmowie właśnie z jednym z takich raciborzan-emigrantów. Andreas Rim, administrator facebookowego profilu Ratibor Oberschlesien zasugerował mu, że za granicą, głównie w Niemczech, istnieją spore skupiska ludzi którzy kiedyś z Raciborza wyemigrowali, a którzy w rozmaity sposób starają się utrzymywać więzi z rodzinnym miastem. Wacławczyk zasugerował, aby przy organizacji np. dożynek czy Dni Raciborza nie zadawalać się tylko puszczeniem informacji, że imprezy takie się odbywają i liczyć na przyjazd gości. W dobrym tonie wyglądałoby wysyłanie zaproszeń. To mogłoby skutkować organizacją regularnych zjazdów raciborzan.
 
– Racibórz to wielokulturowa oaza kultur. To czysta promocja. Tym bardziej, że ci ludzie sami się nami interesują – przekonywał. 
 
Wicestarosta Marek Kurpis uznał propozycję za ciekawą i zaproponował, by na branżowych komisjach spróbować wypracować odpowiednią formułę. Do sprawy trzeba podejść z należytą ostrożnością, tak aby nikt nie czuł się pominięty.
 
AKTUALIZACJA 21:54: Jak informuje na facebooku w odpowiedzi na nasz post Ratibor Oberschlesien:
 
 
 
 
/ps/