Kędzierzyn-Koźle: Seniorzy też chcą być aktywni

2
27
Seniorzy też chcąbyć aktywni
Dzieci w szkole, dorośli w pracy a babcia i dziadek przed telewizorem rozwiązują krzyżówki. Tak seniorzy chcieliby spędzać czas na emeryturze? Wielu z nich po zakończeniu aktywności zawodowej chce pozostać aktywnymi zarówno fizycznie, jak i społecznie. Pomóżmy im! Seniorzy mają pasje, pomysły i chęć działania. Właśnie takim osobom dedykowana jest inicjatywa „Seniorzy w akcji”. 
To konkurs dotacyjny organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych,które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów oraz doświadczonych animatorów. Organizatorzy szukają osób, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem i zdobywać nowe umiejętności, przydatne w dalszej działalności społecznej. Do niedawna dużo mówiło się o tym, że to młodzi ludzie są przyszłością. Zapominamy jednak o ogromnym potencjale, który drzemie w ludziach starszych.
Konkurs ma przyjazną formułę. Do wzięcia udziału w akcji nie jest potrzebne doświadczenie w pisaniu projektów. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi. Konkurs realizowany jest wformule inkubatora – poprzez cykl warsztatów, wizyt studyjnych i dzięki wsparciu trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów, uczestnicy będą mieli okazję dopracować pomysły zgłoszone do konkursu i zdobyć wsparcie finansowe w wysokości od 6000 do 12000 zł. Ze środków konkursu zostanie przyznanych ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.
O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy z organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie czy dom kultury). Do tej pory „ę” wsparło 264 projekty w całej Polsce. Wykorzystując potencjał absolwentów programu, budujemy sieć Animatorów 60+, którzy aktywnie działają społecznie i są gotowi dzielić się swoją historią i doświadczeniem z innymi osobami starszymi, które rozpoczynają tego typu aktywność.
Dzięki projektowi „Seniorzy w akcji” w Lublinie Zofia Zaorska stworzyła „Szkołę Superbabci i Superdziadka”- cykl zajęć wspierających babcie i dziadków w wychowaniu wnuków a w Warszawie powstała grupa muzyczna łącząca pokolenia „Cała Praga Śpiewa”. A to tylko dwa z 264 projektów wspartych w ramach programu.
Konkurs „Seniorzy w akcji” znalazł się w gronie finalistów europejskiego konkursu „Społeczne Innowacje w Starzeniu” (Social Innovations in Ageing). Międzynarodowe Jury doceniło model wspierania osób 60+ w roli liderów działań społecznych, a także tworzenia przestrzeni do współpracy i dialogu pokoleń wypracowany w naszym programie.
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?
Żeby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, dostępny na stronie:www.formularz.seniorzywakcji.pl. Składanie listów intencyjnych do 17 marca 2016.
 
/publ.ks/