Szkolenie: „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

2
32
Szkolenie
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie/ Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu zaprasza na szkolenie organizowane w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich'' w województwie śląskim. Szkolenie odbędzie się w piątek 18 marca br. o godz. 10.00  w Raciborzu w „Dworku Śląskim” przy ul. Rybnickiej 127.
 
Program spotkania:
9:45                Rejestracja uczestników spotkań
10:00              Uroczyste otwarcie szkolenia
10:10 – 10:25  Koncepcja Sieci Innowacji w Rolnictwie (SIR) w Polsce, rola i zadania poszczególnych instytucji – Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
10:25 – 10:40  Działanie-Współpraca PROW 2014-2020
10:40 – 11:10  Wprowadzenie postępu biologicznego w produkcji roślinnej w świetle wyników doświadczeń porejestrowych
11:10 – 11:40  Płatności Bezpośrednie 2016 – przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
11:40 – 12:00  Przerwa kawowa
12:00 – 12:20  Wystąpienia merytoryczne zaproszonych Instytucji
12:20 -12:50   Modernizacja Gospodarstw Rolnych – przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
12:50               Dyskusja i zakończenie spotkania
 
Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie udziału  telefonicznie bądź osobiście w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Raciborzu, ul. Ludwika 4, tel. 32/41 52 610.
 
publ. /j/