Nowy sprzęt dla wodzisławskich strażaków

0
52
fot. Mariusz Jankowski

Ponad 10,5 mln zł – tyle kosztował zakup 18 jednostek sprzętu specjalnego i samochodów specjalnych, który w styczniu został oficjalnie przekazany Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach.  Jego zakup sfinansowali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – ponad 7,2 miliona złotych, 2,7 miliona złotych – samorządy terytorialne oraz 600 tysięcy złotych pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Średni samochód ratowniczo- gaśniczy otrzymała m.in. Komenda Powiatowa PSP w Wodzisławiu Śląskim. Samochód będzie służył w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Rydułtowach.

– Samochód lada dzień zostanie wprowadzony do użytku. Został dodatkowo wyposażony w sprzęt niezbędny zgodnie ze standaryzacją tego typu samochodów – w armaturę wodną oraz pionową, sprzęt hydrauliczny oraz specjalistyczny na poziomie podstawowym m.in. ratownictwa wysokościowego. – mówi kpt. mgr inż. Krzysztof Ograbek – dowódca JRG w Rydułtowach.

Dla strażaków jest to duża odmiana w porównaniu do tego, z czym mieli do czynienia wcześniej. Nowoczesny samochód w swoim wyposażeniu posiada wiele nowości, dzięki którym praca ma być szybsza i łatwiejsza.

– Jest to w pełni nowoczesny samochód, który z pewnością będzie nam umożliwiał sprawne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczych. Warto dodać, że dzięki dodatkowym środkom powiatu wodzisławskiego samochód został wyposażony w kamerę termowizyjną oraz miernik wielogazowy – dodaje kpt. Ograbek.

By nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym móc wyjechać na akcję najpierw potrzebne było odpowiednie przeszkolenie strażaków pod okiem specjalistów. Działania te miały zapoznać ich z wszystkimi informacjami dotyczącymi wozu.

Poza nowym samochodem wodzisławscy strażacy dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi otrzymali również sprzęt niezbędny do działania powiatowego punktu konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych. W grudniu minionego roku Komenda Powiatowa PSP w Wodzisławiu Śląskim została wyposażona w sprężarkę powietrzną, która umożliwia jednoczesne napełnianie 4 zbiorników powietrznych. Dodatkowo zakupiono myjkę ultradźwiękową a także suszarkę – sprzęty te służą do mycia oraz suszenia masek.  Poza tym strażacy otrzymali także tester statyczny, który służy do sprawdzenia masek twarzowych oraz reduktorów ciśnienia. Sprzęt został zakupiony za niemałą kwotę, bo niemal 100 tysięcy złotych. Warto dodać, że nowości, które otrzymali strażacy, umożliwiają pełną kontrolę oraz konserwację sprzętu będącego w wykorzystaniu strażaków nie tylko z Państwowej Straży Pożarnej, ale również tych z Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu wodzisławskiego.

Iwona Cybulska

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".