Miasto Rydułtowy wspomaga funkcjonowanie szpitala

1
14
Fot. UM Rydułtowy

Ponadto, dzięki Gminnemu Funduszowi Ochrony Środowiska, wykonane zostały niezbędne prace termomodernizacyjne i remontowe oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków gospodarczych Szpitala w Rydułtowach.

Urząd Miasta przedstawił szczegółowy zakres udzielonego wsparcia w liczbach:

– umorzenia zaległości podatkowych odsetek za zwłokę Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do m-ca grudnia 2015: 915 951,01 zł,
– Gminny Fundusz Ochrony Środowiska (ochrona środowiska oraz prace termomodernizacyjne): 235 000 zł,
– dotacja udzielona na zakup sprzętu medycznego (2007 rok): 100 000 zł,
– dotacja udzielona na zakup sprzętu medycznego (2008 rok): 20 000 zł,
– dotacja na zakup endoskopu (2012 rok): 15 000 zł,
– dotacja na zakup samochodu sanitarnego (2014 rok): 10 000 zł.

Łączna kwota udzielonych dotacji oraz umorzeń podatków dla Publicznego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Ślaskim wyniosła w latach 2007 – 2015: 1 295 951,01 zł.

– Budynki zespołu Szpitala w Rydułtowach to wyjątkowy obiekt o znacznej wartości historycznej i architektonicznej. Jego budowę rozpoczęto w 1898 roku z pieniędzy pochodzących ze składek robotników pracujących m.in. w kopalni "Charlotte" (dzisiejsza KWK "Rydułtowy – Anna"). Z funduszu, którym dysponowała Spółka Bracka, zakupiono grunt należący wówczas do Jana Żydka. Pierwszy etap budowy szpitala zakończono w 1900 roku. Powstał główny pawilon i kilka innych budynków, w których mieściła się przychodnia, oddział wewnętrzny, administracja oraz portiernia. Rozbudowę Szpitala Miejskiego w Rydułtowach zakończono w 1911 roku. Do czasów współczesnych przetrwał niemal w niezmienionej formie. Przez ponad sto lat zapisał się jako instytucja, która czynnie wspierała mieszkańców Rydułtów i okolicznych miejscowości w ich staraniach o dobre zdrowie. Niestety, decyzją Rady Powiatu Wodzisławskiego spuścizna naszych dziadów ma niepewną przyszłość. Urząd Miasta w Rydułtowach ma nadzieję, że historia tego wyjątkowego obiektu trwać będzie nadal i, pomimo obecnych trudności i zawirowań, nie straci on swojej pierwotnej funkcji i nadal będzie pomagał mieszkańcom Rydułtów i wszystkich okolicznych miejscowości – informuje Urząd Miasta w Rydułtowach.

kk
Fot. UM Rydułtowy