Wodzisław: Miasto przeznaczy 7,5 mln zł na dodatkowe inwestycje

1
19
Fot. UM Wodzisław Śl.

Prawdopodobnie najbardziej wyczekiwaną przez wodzisławian inwestycją będzie rewitalizacja Parku Miejskiego, na którą prezydent miasta proponuje przeznaczyć 500 tys. zł. W ramach tego zadania planuje się ukończenie rewitalizacji stawu, ulepszenie placu zabaw i jego ogrodzenie, utworzenie nowej nawierzchni alejek, zakup ławek czy uporządkowanie zieleni. Już w tym roku zburzona zostanie wodzisławska muszla. Do Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim dotarła decyzja wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z którą wodzisławski magistrat został zobowiązany do zburzenia obiektu i uporządkowania terenu do dnia 31 grudnia 2016 roku.


(Fot. Justyna Koniszewska)

Teren, na którym znajduje się muszla, zachowa swoją funkcję rekreacyjną i kulturalną. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych, opracowana zostanie koncepcja zagospodarowania tego miejsca. Co ważne, ze względu na stan obiektu (może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska), możliwe jest, że muszla zostanie zburzona jeszcze przed festiwalem Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi. Jak jednak uspokaja prezydent miasta, impreza i tak odbędzie się w Wodzisławiu Śląskim.


(Fot. Justyna Koniszewska)

Kolejnym zadaniem, na które włodarze miasta planują przeznaczyć aż 2 mln złotych, jest poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta, termomodernizacja budynku 4a oraz dostosowanie budynków urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami dziecięcymi. W budynku 4a dobudowana zostanie zewnętrzna klatka schodowa, przeprowadzona zostanie termomodernizacja dachu oraz remont elewacji. Zamontowane zostaną również windy dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z życzeniami mieszańców miasta, przy pływalni Manta dobudowana zostanie sauna zewnętrzna. Na realizację tego zadania przewidziano 55 tys. złotych.

Również w tym roku, w Wodzisławskim Centrum Kultury planowany jest remont sali widowiskowej oraz odwodnienie budynku – do wcześniej zaplanowanych środków na ten cel prezydent planuje dołożyć kolejne 106 tys. złotych.

Ponad 80 tys. zł kosztować będzie z kolei utrzymanie tymczasowej poczekalni na dworcu kolejowym, a za 70 tys. złotych doposażone zostaną Służby Komunalne Miasta (zaplanowano zakup kosiarki do koszenia poboczy z wymiennym modułem do przycinania drzew wzdłuż dróg).

270 tys. złotych przeznaczonych zostanie również na prace na terenie parku Trzy Wzgórza. Planowane jest utworzenie dodatkowych instalacji odwadniających oraz, co z pewnością ucieszy wszystkich wodzisławian, poszerzona zostanie oferta rekreacyjna parku. Prezydent miasta nie zdradza jeszcze, jakie nowe atrakcje powstaną w Rodzinnym Parku Rozrywki. Wiadomo jednak, że rozważane są aż 4 koncepcje.

W ramach dodatkowych środków w budżecie miasta zrealizowane zostaną również inne zadania, jak i – ukończone inwestycje z 2015 roku.

Ponadto, w mieście utworzona zostanie rezerwa w wysokości ok. 700 tys. złotych.

kk