Władze Rydułtów oficjalnie podziękowały Burmistrz Miasta Pszów

1
16
Fot. UM Rydułtowy

O oficjalnym oświadczeniu w sprawie budowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), wydanym przez Burmistrz Miasta Pszów, Katarzynę Sawicką-Muchę, pisaliśmy już tutaj.

Władze Rydułtów oficjalnie podziękowały za zmianę dotychczasowych planów przez włodarzy Pszowa i w związku z tym – zadeklarowały chęć kontynuowania dobrej współpracy obu miast.

Treść pisma w sprawie RIPOK, skierowanego do Burmistrza Pszowa 12 lutego, prezentujemy poniżej:

Burmistrz Miasta Rydułtowy i Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy z niekłamaną radością zapoznali się z oświadczeniem pani Burmistrz, informującym o zaprzestaniu działań mogących umożliwić powstanie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na granicy naszych miast.
Przekazujemy pani Burmistrz słowa podziękowania w imieniu całej rydułtowskiej społeczności. Kierujemy także własne gorące podziękowania. Zdajemy sobie sprawę, iż decyzja pani Burmistrz wymagała sporo odwagi. Z całą pewnością zmiana wcześniej przyjętych koncepcji nie jest decyzją łatwą. Nie jest także łatwe wycofywanie się z uprzednich deklaracji i argumentów. Mamy jednak nadzieję, że zarówno mieszkańcy Pszowa jak i mieszkańcy Rydułtów docenią to, że liczy się Pani z ich opiniami.
Ze swojej strony cieszymy się, że powzięta przez Panią decyzja jest podstawą do kontynuacji dobrej współpracy obu naszych miast.
Chcielibyśmy swoją wolę dalszej dobrej współpracy poprzeć konkretną pomocą. Dlatego proponujemy swoją pomoc w finansowaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Pszów-wschód”. Zmianę zapisu planu, dotyczącą przeznaczenia działki nr 34, obręb Pszów, karta mapy 4, położonej w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego sugerowali mieszkańcy Pszowa i Rydułtów, którzy wypowiadali się na temat powstania instalacji RIPOK. Gdyby Miasto Pszów zdecydowało się uwzględnić głosy mieszkańców i przystąpić do zmiany wspomnianego planu w zakresie omawianej działki, Miasto Rydułtowy deklaruje swoją pomoc w finansowaniu tej zmiany (np. doprecyzowanie zakresu dopuszczalnej gospodarki odpadami).
Jeszcze raz dziękujemy za podjęcie tak ważnej i satysfakcjonującej mieszkańców Rydułtów decyzji.

Pismo podobnej treści skierowano również do Rady Miejskiej w Pszowie.

kk
Fot. UM Rydułtowy