W Pszowie NIE będzie sortowni odpadów

5
29
Fot. UM Pszów

Decyzję o zaprzestaniu działań mogących umożliwić powstanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Burmistrz Miasta motywuje dogłębną analizą tematu i zwróceniem uwagi na dobro lokalnej społeczności.

Budowa inwestycji, zdaniem władz Pszowa, miała jednak nieść za sobą  wiele korzyści, o czym pisaliśmy już tutaj. Zmiana stanowiska w tej sprawie nastąpiła po spotkaniu włodarzy Pszowa z władzami Rydułtów i Radlina, które z kolei opowiadały się przeciw budowie instalacji.

Całość oświadczenia burmistrz Katarzyny Sawickiej-Muchy prezentujemy poniżej.

kk
Fot. UM Pszów