Kędzierzyn-Koźle: Powstaje mapa bezpieczeństwa Polski

2
19
Powstaje mapa bezpieczeństwa Polski
Na spotkaniu z inicjatywy starosty Małgorzaty Tudaj oraz p.o. komendanta powiatowego Wiktora Chałupy omawiano projekt z przedstawicielami służb oraz dyrektorami jednostek. Przybyli na nie m.in. reprezentanci Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej oraz wydziałów zarządzania kryzysowego.
 
Mapa będzie wskazywała miejsca szczególnie niebezpieczne i powstanie na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym. Proces konsultacji odbywa się w całym kraju. Jak zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, określi ona skalę i rodzaj zagrożeń występujących w naszym kraju. Pozwoli również na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.
 
– Ma zawierać informacje dotyczące przestępstw kryminalnych, drogowych, ale też gospodarczych i narkotykowych- precyzują przedstawiciele służb. 
 
Według MSWiA, na jej podstawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie jest to uzasadnione. Chodzi tu m.in. o rozlokowanie środków, liczbę funkcjonariuszy i ich odpowiednie przeszkolenie, a nawet podjęcie decyzji o odtworzeniu lub utworzeniu nowych komisariatów czy posterunków.
 
/publ.ks/