W Wodzisławiu przebadano wodę. Jaki był wynik?

1
20
Fot. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Próbki wody, dostarczane przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, co kwartał sprawdzane są przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Ostatnie takie badanie przeprowadzono końcem 2015 roku.

Otrzymane zbiorcze zestawienia parametrów jakości wody potwierdziły jej zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Mieszkańcy miasta mogą więc bez obaw korzystać z wody doprowadzanej do ich domów.

kk