Kędzierzyn-Koźle: Gmina pomoże usunąć azbest.

2
55
Gmina pomoże usunąć azbest.
W Polsce azbest, czyli popularny eternit najczęściej można spotkać na dachach domów jednorodzinnych. Zawierają go cementowo-włóknowe płyty faliste i płytki kryjące dach. Azbest może być groźny dla zdrowia i najlepiej nie przebywać w jego bliskości, dlatego coraz więcej ludzi decyduje się na usunięcie go ze swojego otoczenia. Teraz mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla mogą skorzystać z dotacji przeznaczonych na ten cel. – Gmina jest jak najbardziej za relegowaniem azbestu z miasta i chętnie wspomoże takie działania, ale trzeba spełnić kilka warunków – przede wszystkim do 5 marca złożyć wniosek – informuje Jarosław Jurkowski z kozielskiego magistratu. Jaka jest wysokość dotacji? To zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, kozielski magistrat w marcu złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o dofinansowanie usuwania azbestu. – Nie powinno być z tym problemów, bo WFOŚiGW pozytywnie kwalifikuje takie wnioski z Kędzierzyna-Koźla od 2013 roku. Drugi czynnik wpływający na wysokość dotacji to cena uzyskana w przetargu organizowanym przez gminę na usuwanie azbestu, bo na jej zlecenie uprawniona firma wykona usługę na posesji wnioskodawcy – mówi Jurkowski. W poprzednich latach dofinansowanie kosztów demontażu lub usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowych z dachu lub ściany, transportu i unieszkodliwienia materiału wynosiło od 75 do 85 procent. W latach 2013-2015 wnioski złożyło 50 właścicieli lub zarządców z terenu miasta i wszyscy skorzystali z dotacji. Stosowny wniosek należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w pokoju 427 do 5 marca bierzącego roku Potrzebne załączniki można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej (www.bip.kedzierzynkozle.pl) w zakładce Ochrona środowisko i rolnictwo -> ogłoszenia wydziału lub w siedzibie wydziału. Właściciele lub zarządcy nieruchomości, których wnioski zostaną zakwalifikowane, podpiszą z gminą umowę, w której zobowiążą się też do wpłaty pozostałej wartości usługi po wykonaniu zadania. Usunięcie azbestu z posesji nastąpi pomiędzy 16 sierpnia a 7 października br. Takie daty ustalił w harmonogramie swojego konkursu WFOŚiGW.
Konieczne są nastepujace dokumenty:
 
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości firmie wyłonionej przez gminę w celu demontażu (i/lub) zabrania materiałów zawierających azbest.
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzona zgodnie z zał. do rozporządzenia ministra gospodarki z dn. 5 sierpnia 2010r. (poz. 1089).
5. Informacja o wyrobach zawierających azbest (o ile nie została wcześniej złożona).
6. Oświadczenia o wywiązywaniu się z zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.
7. Oświadczenia (wraz z kopią zgłoszenia potwierdzoną przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego) o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych związanych ze zmianą pokrycia dachowego, jeżeli jest ono wymagane.
8. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy publicznej (nie dotyczy to osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolniczej, jak również przypadków, gdy obiekt nie służy prowadzonej działalności gospodarczej).
 
Katarzyna Solarz
 
Fot. commons.wikimedia.org