Kędzierzyn-Koźle: Policjanci odwiedzili najmłodszych

1
119
Policjanci odwiedzili najmłodszych
W okresie poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych funkcjonariusze policji na terenie całego powiatu organizują pogadanki z dziećmi i młodzieżą. Spotkania poświęcone są podstawowym zasadom bezpieczeństwa i rozsądnego zachowania podczas wypoczynku. St. sierż. Radosław Mierzejewski i sierż. Grzegorz Sadowski rozmawiali z przedszkolakami o ich bezpieczeństwie w różnych codziennych sytuacjach. Policjanci wytłumaczyli jak odpowiedzialnie zachowywać się w domu, a także podczas zabaw na świeżym powietrzu. Omówili zagrożenia jakie czyhają na dzieci na zamarzniętych rzekach, jeziorach i ruchliwych ulicach, i jednoczenie przedstawili alternatywne miejsca, w których najmłodsi mogą się bawić podczas ferii. Przestrzegli przed rozmowami oraz przyjmowaniem prezentów od nieznajomych oraz uczulili, aby nie oddalać się od swoich rodziców lub opiekunów bez uzyskania ich wyraźnej zgody. 
 
MN