Zostaw 1% podatku w powiecie wodzisławskim

1
30
Fot. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek

Co to jest 1%?

Możliwość przekazania 1% podatku wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r. 1% nie jest darowizną ani ulgą. Z prawno-podatkowego punktu widzenia nie dysponujemy bowiem własnymi pieniędzmi, a jedynie – samodzielnie decydujemy, gdzie trafią środki publiczne. Jest to jednak przykład polskiej demokracji bezpośredniej – to my dokonujemy wyboru, na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego chcemy przekazać państwowe pieniądze.

Wybrana organizacja, aby móc przyjmować 1% podatku dochodowego, musi posiadać status OPP (organizacji pożytku publicznego). Pełną listę takich organizacji znaleźć możemy w internecie. Wykaz jest publikowany nie później niż 15 grudnia roku, za który podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać 1% podatku i zawiera następujące informacje: nazwa i siedziba OPP, numer KRS, numer NIP (jeśli został wpisany do KRS). Wykaz ten aktualizowany jest co roku.

Jak przekazać swój 1%?

1% podatku przekazać możemy w trzech prostych krokach: 1. Wybieramy organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%. 2. Wypełniamy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. 3. Składamy zeznanie podatkowe i płacimy podatek.

Zostaw 1% podatku w swoim powiecie

Składając zeznanie podatkowe, pamiętajmy, że 1% podatku warto przekazać na organizacje działające w regionie, w którym mieszkamy. W ten sposób sprawimy, że pieniądze, które zostały wypracowane w powiecie wodzisławskim, będą mogły do niego powrócić. Z pozyskanych w ten sposób funduszy, w naszym mieście i regionie organizowane są różnorodne imprezy kulturalne, sportowe, akcje charytatywne, kupowane pomoce naukowe dla szkół, rehabilitowane dzieci i młodzież. W tym roku, z powiatu wodzisławskiego na ministerialnej liście organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% znalazło się dziewiętnaście stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i ochotniczych straży pożarnych. Na tym obszarze zarejestrowanych jest również pięć oddziałów organizacji ogólnopolskich.

W naszym powiecie działa m.in. Fundacja FENIX – "Powstań do życia", wspierająca młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. Fundacja ta pomaga młodym ludziom zarówno w sferze socjalno-bytowej, jak i intelektualnej, ucząc, wychowując i rozwijając mieszkańców naszego powiatu.

Stowarzyszenie "Czyń Dobro" działa z kolei na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym: – Niepełnosprawność może dziś Ciebie nie dotyczy, ale niestety – w każdym momencie życia może zacząć. Niepełnosprawnym możemy stać się my sami w jednej chwili, będąc ofiarą wypadku. Niepełnosprawnym może urodzić się nasze dziecko, brat czy wnuk – uświadamia prezes Stowarzyszenia, Marlena Salamon-Żymełka. Pieniądze uzyskane z 1% podatku przekazywane są m.in. na organizowanie różnorodnych zajęć dla osób niepełnosprawnych, warsztatów czy imprez, jak i zakup specjalistycznego sprzętu np. dla osób niemówiących.

W Wodzisławiu Śląskim funkcjonuje również Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek: – Celem naszego stowarzyszenia, które powstało w 2005 roku, jest działanie na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi i ich rodzin. Na dzień dzisiejszy, nasz Klub skupia 65 kobiet po chorobie nowotworowej piersi z terenu całego powiatu wodzisławskiego. Przychodzące do nas kobiety są po onkologicznych zabiegach operacyjnych, chemioterapii, radioterapii lub leczeniu hormonalnym. Odcięcie piersi jest ciężkim przeżyciem dla każdej kobiety. W nowej sytuacji spowodowanej chorobą nasuwają się różne pytania, na które nie znajduje się odpowiedzi. Nasze Stowarzyszenie pomaga chorym kobietom w przystosowaniu się do życia w nowych warunkach – wyjaśnia przewodnicząca Stowarzyszenia, Lidia Podolak. Stowarzyszenie Wodzisławskich Amazonek pomaga kobietom poprzez prowadzenie rehabilitacji, organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji, spotkań z psychoonkologiem, organizowanie wyjazdów, spotkań integracyjnych oraz prowadzenie profilaktyki raka piersi. – Nasza organizacja status OPP uzyskała 18 grudnia 2013 r., więc wpływy z 1% podatku po raz pierwszy otrzymała z zeznań podatkowych za 2014 r. Dzięki tym wpłatom, organizacja mogła prowadzić kompleksową rehabilitację kobiet w postaci gimnastyki na sali gimnastycznej i na basenie. Mogła organizować również tak bardzo potrzebne masaże limfatyczne – dodaje Lidia Podolak.

Do przekazywania 1% podatku zachęca także rydułtowskie Stowarzyszenie Moje Miasto: – Środki finansowe z 1% przeznaczymy na konkretne działania na rzecz innych ludzi, w tym również dla osób potrzebujących, gdyż od 3 lat angażujemy się w działalność charytatywną. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zrobić jeszcze więcej na rzecz lokalnego społeczeństwa – wyjaśnia prezes Stowarzyszenia, Marek Wystyrk. Stowarzyszenie Moje Miasto założyli ludzie aktywni, niezależni politycznie, chcący wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem rozwój inicjatyw obywatelskich w swoim mieście. Członkowie stowarzyszenia są twórcami wyjątkowego projektu Rydułtowskiej Akademii Aktywnego Seniora 60+, w ramach której seniorzy mogą korzystać z wielu zajęć merytorycznych i ruchowych. Do wspomagania organizacji, jej członkowie zachęcają w atrakcyjny sposób: – Warto przekazać nam 1% ze swojego podatku, bo w zamian rozliczymy bezpłatnie Twój PIT! Wystarczy skontaktować się z biurem rachunkowym pod nr tel. 799 169 992 lub udać się bezpośrednio do jego siedziby w Rydułtowach, przy ul. Gajowej 20A, z naszą ulotką.

Pomagaj świadomie

Pamiętajmy, 1% naszego podatku to konkretna i wymierna pomoc, która nic nie kosztuje. Jeśli nie zdecydujemy się na jego przekazanie, podatek za dany rok trafi do "wspólnego worka", z którego nikt z naszej społeczności lokalnej nie skorzysta. Sprawdźmy więc, jaką działalność prowadzą organizacje pożytku publicznego zarejestrowane na terenie powiatu wodzisławskiego i pomagajmy świadomie. Powiatowy wykaz OPP, uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, przedstawiamy poniżej.

Katarzyna Krentusz

Fot. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek
Na zdjęciu: Prowadzenie profilaktyki raka piersi na UTW.
 

Lp.

Nr KRS

Nazwa podmiotu

Gmina

1.

0000002521

Ludowy Klub Sportowy „Skrbeńsko” z siedzibą w Skrbeńsku

Godów

2.

0000235846

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „POKOCHAJ MNIE”

Gorzyce

3.

0000001509

Ludowy Klub Sportowy „START” Mszana

Mszana

4.

0000001666

Siatkarski Klub Górnik Radlin z siedzibą w Radlinie

Radlin

5.

0000083440

Ochotnicza Straż Pożarna Biertułtowy

Radlin

6.

0000159526

Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich

Radlin

7.

0000002838

Ochotnicza Straż Pożarna Głożyny w Radlinie

Radlin

8.

0000002098

Towarzystwo Miłośników Rydułtów

Rydułtowy

9.

0000001681

Klub Sportowy „Naprzód” Rydułtowy

Rydułtowy

10.

0000272960

Stowarzyszenie Moje Miasto

Rydułtowy

11.

0000376697

Stowarzyszenie „Czyń Dobro” Na Rzecz Niepełnosprawnych Uczniów i Absolwentów Szkół i Placówek Specjalnych w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski

12.

0000022255

Towarzystwo Charytatywne RODZINA

Wodzisław Śląski

13.

0000049946

Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”

Wodzisław Śląski

14.

0000275540

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi

Wodzisław Śląski

15.

0000225660

Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek

Wodzisław Śląski

16.

0000393290

Stowarzyszenie "Razem na Szybiku"

Wodzisław Śląski

17.

0000225991

Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna im. Wiktora Kamczyka

Wodzisław Śląski

18.

0000369954

Stowarzyszenie Fotobalans

Wodzisław Śląski

19.

0000447093

Fundacja Fenix – „Powstań do życia”

Wodzisław Śląski