Racibórz: Ekologiczne działania miasta na 2016 rok

1
28
Fot. archiwum portalu

Z całą pewnością najważniejszym działaniem, które realizować zamierza Wydział Ochrony Środowiska w raciborskim magistracie, z uwagi na aktualność tematu smogowego, jest zadanie polegające na likwidacji bądź modernizacji źródeł ciepła, które emitują zanieczyszczenia. Zazwyczaj niskoemisyjne źródła ciepła zamontowane są w budownictwie jednorodzinnym. Racibórz walkę z niską emisją rozpoczął już pod koniec lat 90-tych poprzez dofinansowywanie modernizacji niskosprawnych źródeł ciepła. Systematycznie wprowadza się nowe możliwości finansowania takich działań od 2007 roku w programie PONE finansowanym z pożyczki w WFOŚiGW, a od 2014 roku także w pilotażowym programie KAWKA finansowanym przez Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz. Na 2016 rok przewidziana jest modernizacja 80 źródeł ciepła w oparciu o środki pochodzące z obu Funduszy. Warto dodać, że w tym roku zmieni się wysokość dofinansowania takich działań – wcześniej można było uzyskać dotację w wysokości 9 tys. zł, teraz będzie to maksymalnie 12 tys. zł. Wynika to m.in. z faktu wymogu stosowania kotłów 5-tej klasy energetycznej. Ponadto miasto realizuje prace termomodernizacyjne na budynkach, których jest właścicielem. W tym roku mają być one również kontynuowane. Tegorocznym novum jest fakt, że Program PONE przewiduje wsparcie prac termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych. Takich zgłoszonych obiektów jest na razie 20.

Od wielu lat finansowany jest ponadto program usuwania azbestu z budynków jednorodzinnych. Miasto ma zamiar sięgnąć po środki zewnętrze, żeby wprowadzić nowość do tego programu – finansowanie nie tylko usunięcia azbestu, ale także budowy nowych pokryć dachowych. Wynika to z tego, że koszty zdjęcia azbestu z dachu i jego utylizacji są niewielkie w stosunku do zakupu nowych pokryć. Na chwilę obecną zbierane są deklaracje osób zainteresowanych takim wsparciem.

Tegorocznym nowym zadaniem jest program PROSUMENT, który pojawił się w NFOŚ. Jest to program zwiększenia efektywności energetycznej budynków, dzięki pozyskiwaniu energii z ogniw fotowoltaicznych, czyli energii słonecznej. Służy to przede wszystkim ograniczeniu kosztów energii elektrycznej. Na razie miasto posiada podpisanych 25 umów przedwstępnych związanych z tą inwestycją.

Od lat w mieście prowadzona jest również edukacja ekologiczna, realizowana wielokierunkowo. Prowadzona jest akcja informacyjna, w ramach której wydano ulotki, plakaty, spoty a także organizuje się przedsięwzięcia wspierające działania proekologiczne. Ponadto straż miejska zajmuje się kontrolą źródeł ciepła. Warto również dodać, że  niewątpliwie ogromne znaczenie ma edukowanie najmłodszych mieszkańców Raciborza. W tym celu prowadzonych jest szereg działań, zaczynając od festynów i konkursów, a kończąc na segregacji oraz zbieraniu odpadów.

WFOŚiGW w Katowicach
publ. Iwona Cybulska

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".