Przed nami pierwsza w 2016 roku Msza Trydencka w neogotyckiej świątyni

0
24
Fot. Kazimierz Mroczek

Klasyczna, łacińska, dawna Msza św. jest sprawowana w każdą czwartą niedzielę miesiąca w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim przy Rynku. Msza św. jest odprawiana przez ks. dr Adam Tonderę z Katowic.

W tradycyjnym kalendarzu liturgicznym, niedziela Starozapustna, zwana niedzielą Siedemdziesiątnicy, rozpoczyna okres Przedpościa (łac. Tempus Septuagesimæ). Liturgia Przedpościa obejmuje trzy niedziele poprzedzające Wielki Post. Kolorem szat liturgicznych jest fiolet. W tym czasie nie śpiewa się ani Gloria, ani Alleluja.

Niedziele Przedpościa noszą kolejne nazwy – Siedemdziesiątnicy, Sześćdziesiątnicy i Pięćdziesiątnicy (łac. Dominica Septuagesimae lub Dominica Circumdederunt, Dominica Sexagesimae lub Dominica Exurget, Dominica Quinquagesimae lub Dominica Esto mihi). W polskiej tradycji są to niedziele: Starozapustna, Mięsopustna i Zapustna. Niedziela Siedemdziesiątnicy przypada na 70 dni (10 tygodni) przed Niedzielą Wielkanocną. Symbolika Siedemdziesiątnicy wywodzona bywała od 70-letniej niewoli babilońskiej. Liturgia Przedpościa ukształtowała się za czasów św. Grzegorza W. (+604), już po ustaleniu się Wielkiego Postu. Stanowi ono rodzaj przedsionka do okresu pokuty.

Zapraszamy wszystkich wiernych na tę wyjątkową Mszę Świętą do wodzisławskiej, pięknej neogotyckiej świątyni. Jest to jedyna tego typu liturgia sprawowana na Ziemi Wodzisławskiej. Bezpłatne mszaliki wodzisławskie łacińsko–polskie i inne pomoce liturgiczne dostępne są przed każdą klasyczną Mszą św.

Informacje na plakatach w Galerii Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej “Art Wladislavia”, Rynek 20, Wodzisław Śląski.

Kazimierz Mroczek

/kk/