Wodzisław: 60 tys. złotych na ochronę bezdomnych zwierząt

2
22
Fot. Facebook.com

W Wodzisławiu Śląskim, zwierzęta są chronione poprzez ich adopcję, sprawowanie nad nimi opieki w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne Miasta, a także – poprzez edukację wśród mieszkańców, w szczególności zaś edukację dzieci i młodzieży.

Po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty, zadanie ochrony zwierząt bezdomnych powierzono Stowarzyszeniu na Rzecz Zwierząt – Koty Psy i My.

Na ten cel stowarzyszeniu przyznana została dotacja w wysokości 60 000,00 zł.

kk
Fot. Facebook.com