Kędzierzyn-Koźle: Obywatelu zgłoś zadanie do budżetu obywatelskiego!

0
19
Obywatelu zgłoś zadanie do budżetu obywatelskiego!
W tym roku pula pieniędzy do rozdysponowania na wszystkie osiedla to ponad 1 mln. złotych.  Można zgłosić ciekawą inicjatywę czy inwestycję, warunek jest jeden – zadanie może być tylko jedno i trzeba się zmieścić w określonej kwocie, która przypada na dane osiedle. Najwięcej w tym roku otrzyma Pogorzelec, bo ponad 200 tys. złotych. – Propozycje na piśmie lub drogą mailową należy przesłać do urzędu miasta do 1-go lutego. Najlepiej skorzystać w tym celu z przygotowanego formularza – wyjaśnia Jarosław Jurkowski, rzecznik prezydent. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec osiedla, organizacja pozarządowa czy samorząd osiedlowy w formie pisemnej lub mailem. – Proponowane zadanie musi dotyczyć nieruchomości, którymi gmina zarządza lub do których może uzyskać dostęp – precyzuje Jurkowski. Od 2 do 22 lutego zarządy osiedli będa weryfikowały zgłoszenia i ustalą ich szacunkowe wartości. Wyjątkiem są Lenartowice, gdzie w uzgodnieniu z radą osiedla z góry zaplanowano budowę placu rekreacyjno – wypoczynkowego.  Listy zadań wraz z opiniami samorządów osiedlowych zostaną opublikowane w biuletynie informacji publicznej urzędu miasta oraz wywieszone na słupach ogłoszeniowych na terenie osiedli do 29 lutego. – Pozytywnie zaopiniowane zadania zostana poddane konsultacjom, a- mieszkańcy sami zdecydują, które z pomysłów wejdą w życie – konkluduje Jarosław Jurkowski.  
 
Katarzyna Solarz