Kędzierzyn-Koźle: Nowa funkcja Adama Leszkiewicza

2
43
Nowa funkcja Adama Leszkiewicza
11 stycznia w Opolu odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego , będącego forum współpracy przedstawicieli związków zawodowych, władz rządowych i samorządu. Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, z ramienia organizacji Pracodawcy RP, objął prezes Adam Leszkiewicz. W skład Rady weszła również Bożena Borys, przewodnicząca Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Azoty ZAK S.A. W obecnym kształcie Rada składa się z trzydziestu członków, powołanych na czteroletnią kadencję. Za jej misję przyjęto rozwiązywanie problemów dotyczących Opolszczyzny oraz zapobieganie konfliktom, które mogłyby mieć negatywny wpływ na rozwój regionu. Obradom przewodniczyć będzie Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Na poziomie ogólnopolskim powstała Rada Dialogu Społecznego, powołana przez Prezydenta Andrzeja Dudę, która ma zastąpić działającą dotąd Komisję Trójstronną do spraw Społeczno-Gospodarczych.
 
/publ.k/