Ostrzeżenie przed alarmem smogowym

3
22
Fot. pixabay

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że 7 stycznia 2016 roku w miastach: Katowice, Mysłowice, Tychy,  Jastrzębie-Zdrój oraz w powiecie bieruńsko-lędzińskim, powiecie pszczyńskim, powiecie raciborskim, powiecie wodzisławskim wystąpiło w powietrzu przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa (200 µg/m3) o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300 µg/m3).

Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego., czyli przydomowych pieców.

Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicac,h w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB, informuje, że dziś, tj. 8.01.2016, niekorzystna jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego powinna się z upływem doby poprawiać. Tym niemniej mogą nadal występować znaczne przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3), choć prawdopodobnie nie zostanie przekroczony poziom informowania dla pyłu PM10 (200 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.
9 stycznia 2016 jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego powinna się z upływem dnia poprawiać, jednak nadal niewykluczone będą lokalne przekroczenia dobowych wartości dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3), zwłaszcza na terenie obu aglomeracji województwa śląskiego i przyległych powiatów. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w granicach dopuszczalnych wartości.

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
– osoby starsze oraz dzieci.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie.  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:
– w przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10:
– unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym,
– w przypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10:
– najbardziej narażone grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

Wojewoda Śląski zwraca się z apelem do mieszkańców  o ograniczenie na czas przekroczeń poziomu alarmowego:
– spalania paliw złej jakości, takich jak muły i miały węglowe oraz, w miarę możliwości, korzystanie w tym czasie z grzejników elektrycznych lub palenisk niskoemisyjnych na gaz lub olej opałowy (jeśli w gospodarstwie domowym występują alternatywne źródła ciepła),
– palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań,
– wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia,
– spacerów z dziećmi.

Przypomina się o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

Inf. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach
/kk/