Gdzie skorzystamy z nieodpłatnej pomocy prawnej?

1
23
Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

W ramach nowej ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, w naszym powiecie uruchomionych zostanie sześć punktów porad. Co jednak istotne, dzięki współpracy z lokalnymi samorządami, prawnicy będą służyć fachową pomocą mieszkańcom wszystkich dziewięciu gmin powiatu.

Bezpłatne porady będą udzielane: w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl., w ośrodkach kultury w Gołkowicach, Czyżowicach, Grabówce i Pszowie, a także w Rydułtowskim Centrum Kultury, Urzędzie Gminy w Mszanie, Gminnym Centrum Informacji w Marklowicach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie.

Pomoc będzie można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykluczone z poradnictwa będzie prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej. Pomoc obejmować będzie porady z zakresu obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygotowanie projektów pism z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach, a także sporządzanie wniosków o zwolnienie kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Z porad w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej skorzystać będą mogły osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, klienci pomocy społecznej, osoby powyżej 65. roku życia, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych.

Pomoc prawna udzielana ma być w punkcie porad przeciętnie 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. W sytuacji, gdy na jedno biuro przypadać będzie kilka miejsc udzielania porad, czas ten zostanie podzielony pomiędzy wszystkie punkty pomocy.

Tekst nowej ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa znaleźć możecie tutaj.

kk

https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/2015/infografika_caly_system_2.jpg