Wodzisław Śląski: Radni uchwalili budżet na 2016 rok

1
23
Fot. UM Wodzisław Śl.

Nad przedstawionym projektem budżetu głosowało 19 radnych – 17 wydało opinię pozytywną, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden był przeciw. Kwota planowanych dochodów na rok 2016 wynosi 156 231 209 zł, a kwota planowanych wydatków – 161 547 290 zł.

W budżecie określono m.in. priorytetowe zadania inwestycyjne na przyszły rok. Wśród nich są np.: budowa oświetlenia solarnego, termomodernizacja SP 3, termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, rewitalizacja społeczna strefy centrum, rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez WPWD "Dziupla", przebudowa budynku byłego hotelu, rewitalizacja budynku dworca kolejowego i budowa centrum przesiadkowego.

W 2016 roku najwięcej pieniędzy, bo aż ponad 47 mln złotych, zabezpieczono na wydatki związane z oświatą i wychowaniem. Na administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczonych zostanie po ponad 19 mln złotych. Najbardziej wzrosną wydatki na gospodarkę mieszkaniową (3 mln złotych więcej), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (prawie 2,8 mln złotych więcej), pomoc społeczną (2,5 mln złotych) oraz kulturę fizyczną i sport (ponad 1,5 mln zł). Pierwszy raz od 3 lat wzrosną również podatki lokalne. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie przedstawiamy na zdjęciach poniżej.

Zaproponowany przez prezydenta projekt budżetu uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetu.

kk
Fot. UM Wodzisław Śl.