Policja: Chroń swoją tożsamość!

2
30
Fot. KPP Wodzisław Śl.
Niemal w każdym przypadku potwierdzana jest tożsamość osoby zlecającej wykonanie operacji. Zdarzają się również próby posługiwania się cudzym lub podrobionym dokumentem. Apelujemy o ostrożność!
 
 
Niemal codziennie odnotowuje się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, między innymi podczas:
 
– wyłudzenia pożyczki
– wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat
– kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów
– zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.
 
Dlatego w przypadku utraty dokumentów należy niezwłocznie:
 
– zastrzec je w systemie Dokumenty Zastrzeżone,
– (jeżeli utrata nastąpiła w wyniku kradzieży) powiadomić policję. 
– wyrobić nowy dokument
 
Zastrzeżenie dokumentu możliwe jest dzięki ogólnopolskiej bazie danych "Dokumenty Zastrzeżone", w której zastrzec można dokumenty potwierdzające naszą tożsamość.
 
Należą do nich między innymi:
 
•    dowód osobisty,
•    paszport,
•    prawo jazdy,
•    książeczka wojskowa,
•    książeczka marynarska,
•    dowód rejestracyjny,
•    karta pobytu,
•    karty płatnicze.
Jak działa system?
 
Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim bankom uczestniczącym w systemie, korzystają z tego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska oraz szereg innych firm i instytucji. Dokumenty sprawdzić mogą miedzy innymi pośrednicy finansowi, notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agenci pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości.
 
Dokumenty zastrzec może każdy w dowolnej placówce swojego banku, natomiast jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących jego klientami.
 
KPP Wodzisław Śl.
publ. /j/