50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej

2
177
Fot. Herold Wodzisławski
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej powstało w 1966 roku z inicjatywy Benedykta Kozielskiego, Józefa Bomby, Florentyny Freiherr, Felicji Barskiej i Magdaleny Gambki. Działalność prowadziły trzy sekcje Towarzystwa: historyczna, muzealna i imprezowa. Zasługą Towarzystwa było utworzenie Izby Regionalnej w 1967 roku, która w 1971 roku została przekształcona w Muzeum Miejskie. Sekcja imprezowa organizowała pierwsze Dni Wodzisławia i spotkania okolicznościowe. Staraniem Towarzystwa prowadzono badania archeologiczne na Grodzisku w Lubomi.
 
 
 
 
Na zdjęciu: Spotkanie Zarządu i aktywnych członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w 1992 roku w sali wodzisławskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Od lewej: Stefania Klimek, Maria Mazurkiewicz, Kazimierz Cichy – prezes TMZW, Krystyna Froncek, Irena Szczeponek, Ewa Maciejek; stoją od lewej: Henryk Gawłowski, Józef Pieczka, Henryka Heliosz, Józef Bomba, Rudolf Miłek, Kazimierz Kłosok, Stefan Górski, Rudolf Myszka, Benedykt Kozielski, Marian Dybała, Henryk Piechaczek; (foto. Archiwum TMZW)
 
Rozwiązanie powiatu wodzisławskiego spowodowało zawężenie pola działania TMZW, które w 1975 roku przekształciło się w Towarzystwo Miłośników Wodzisławia Śląskiego. Do pierwotnej nazwy powrócono ponownie w 1994 roku. Nowy rozdział w działalności Towarzystwa, to początek dekady przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju. Po krótkim okresie zastoju, Towarzystwo zostało reaktywowane w 1991 roku. To wówczas został określony nasz główny cel działania, brzmiący następująco: “Celem Towarzystwa Miłośników Wodzisławia jest przywrócenie godności historycznej miastu księcia Władysława oraz rozsławienie dobrego imienia miasta, jako centrum ziemi wodzisławskiej”. Ten czas historycznych przemian był okresem autentycznego zapotrzebowania na poznanie lokalnej historii, odkrywania śląskiej tożsamości, obyczaju i gwary. To wyzwanie zostało z wielkim zaangażowaniem podjęte przez Towarzystwo Miłośników Wodzisławia Śląskiego, – bo „gdy wieje wiatr historii, ludziom rosną skrzydła”. Również obecnie Towarzystwo pełni bardzo ważną funkcję w kształtowaniu regionalnej świadomości, jakże potrzebnej, aby mieszkańcy tej ziemi mogli identyfikować się ze swoimi odwiecznymi chrześcijańskimi korzeniami, własną kulturą i historią.
 
 
Kazimierz Cichy
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim 
 
Herold Wodzisławski. Biletyn Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Nr 1 (49) Styczeń – Marzec 2016 rok
publ. /j/