Kamienne gody państwa Szeberów w Gorzycach

3
30
Fot. Gmina Gorzyce
Uroczystość związana z odnowieniem zaślubin państwa Gertrudy i Alojzego Szeberów odbyła się w gorzyckiej sali ślubów 28 grudnia. Kierownik USC Jadwiga Siedlaczek, witając jubilatów oraz pozostałych gości, mówiła: "Trzeba być mocnym i stałym jak kamień, by w zgodzie i miłości przeżyć 70 lat i dożyć kamiennego jubileuszu małżeństwa". Najserdeczniejsze życzenia złożyli również wójt gminy Daniel Jakubczyk wraz z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Marianem Jureczką. – Spotkanie, w którym oprócz przedstawicieli władz samorządowych uczestniczyła najbliższa rodzina jubilatów, było okazją do wspomnień, które przyniosły wszystkim wiele wzruszeń. Państwo Szeberowie poznali się w Turzy Śląskiej na dożynkach wiejskich w 1945 r. i już w Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia) pobrali się. Pani Gertruda zd. Stabla jest rodowitą turzanką. W młodości pracowała jako urzędnik w WOP-ie w Jastrzębiu Zdroju oraz w Urzędzie Gminy w Turzy Śląskiej. Pan Alojzy pochodzi ze Skrzyszowa. Po ślubie zamieszkał z żoną w jej rodzinnej miejscowości. Pracował w kopalni 1 Maja jako sygnalista. Małżonkowie dochowali się 2 synów, 4 wnuków i 4 prawnuków. Dodać należy, że państwo Szeberowie są drugą parą z tak długim stażem małżeńskim na terenie gminy – możemy przeczytać na stronie gminy. 
 
Fot. gmina Gorzyce
publ. /j/