Uczeń wodzisławskiego ZST najlepszy w ogólnopolskim konkursie „Technik-Absolwent”

1
23
daniel.jpg

Konkurs o Nagrodę i Dyplom Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich "Technik-Absolwent" adresowany jest  do uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie uwzględniane są i porównywane ze sobą wyniki nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad i turniejów.

W tym roku, najlepszy okazał się Daniel Mazurek, reprezentujący Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Podsumowanie konkursu miało miejsce 10 grudnia w Warszawie.

kk

Fot. ZST w Wodzisławiu Śl.