Kędzierzyn-Koźle: Ciepło dla miasta popłynie z Azot

3
46
Ciepło dla miasta popłynie z Azot

16 grudnia kocioł parowy o wydajności 140 t pary/godzinę, będący sercem inwestycji, pomyślnie przeszedł pierwszą ciśnieniową próbę wodną. Dzięki temu wszystkie prace związane z budową będą mogły być w dalszym ciągu realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Jednocześnie zakończono pierwszy etap modernizacji magazynu węgla na potrzeby Nowej Elektrociepłowni. Grupa Azoty ZAK S.A. wybrała również dostawców surowca na rok 2016. – Bardzo nas cieszy, że prace nad jedną z naszych najważniejszych inwestycji w Grupie Azoty Kędzierzyn przebiegają zgodnie z planem, że te ambitne cele które sobie postawiliśmy z wykonawcą Elektrociepłowni, czyli RAFAKO S.A., udaje się wspólnie realizować. Przeprowadzona ciśnieniowa próba wodna symbolicznie zamyka kolejny etap realizacji inwestycji – poziom 60%. Nowa Elektrociepłownia będzie służyła nie tylko Zakładom, ale także całemu miastu i to jest dla nas bardzo ważne. Równie ważny jest szeroki wymiar gospodarczy inwestycji, czyli fakt, że będzie zasilana przez nasze dobro narodowe – polski węgiel – podkreślał prezes Adam Leszkiewicz. Nowa kędzierzyńska elektrociepłownia będzie produkować 25 MW energii elektrycznej i 140 t pary/godzinę. To modelowa inwestycja w zakresie ochrony środowiska realizowana zgodnie z wymaganiami dyrektywy IED. Żadne z odpadów nie będą składowane. Znajdą one zastosowanie, m.in. w przemyśle budowlanym, drogowym, i górnictwie. Całość pierwszego etapu ma być zamknięta do końca 2016 roku. Obejmuje on budowę turbozespołu, kotła parowego, instalacji odsiarczania spalin oraz budynku m.in. z częścią socjalną dla załogi. Kolejne etapy budowy zostaną zrealizowane w latach 2017-2021. Nowa Elektrociepłownia będzie współpracować z istniejącą aż do całkowitego wyłączenia i likwidacji istniejących kotłów.

/publ.k/

Fot. Materiały prasowe Grupy Azoty.