Spotkania wigilijne osób starszych w gminie Krzyżanowice

3
17
07.jpg
Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy właśnie wtedy najbardziej chcemy być z najbliższymi. Piękna tradycja wieczerzy wigilijnych ma szczególne znaczenie, gdyż możemy spotkać się w większych wspólnotach, stworzyć rodzinną atmosferę, przez parę chwil pobyć z sobą. 
W wspólnym wysiłku nad stworzeniem świątecznej atmosfery jednoczą się pracownicy świetlic wiejskich, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy charytatywne Caritas oraz młodzież. 
 
Najważniejszym momentem jest zawsze przełamanie się opłatkiem i wspólna modlitwa prowadzona przez proboszczów z miejscowych parafii. W wigilijnych spotkaniach uczestniczyli wójt Grzegorz Utracki, zastępca Grzegorz Swoboda oraz dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek, dzieląc się z każdym opłatkiem i składając życzenia. 
 
Specjalnie na spotkania wigilijne dzieci przygotowały przedstawienia jasełkowe. To również jest już tradycją, że przedszkolaki, uczniowie naszych szkół i młodzież, pod kierunkiem swoich opiekunów, starają się umilić te spotkania.
 
Gmina Krzyżanowice
publ. /j/