Poszukiwany Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego

2
55
kla.jpg

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat na te kierownicze stanowisko? Przyszły naczelnik musi posiadać wykształcenie wyższe na jednym z kierunków prawo, administracja, ekonomia i zarządzanie. Wymagane jest również doświadczenie zawodowe, co najmniej 5-letnie tym możliwe prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku przez co najmniej 3 lata.

 
Do zadań naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego należeć będzie kierowanie i nadzór nad pracami Wydziału Finansowo – Budżetowego, w tym w zakresie: opracowania, uchwalania i wykonania budżetu, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, obsługi finansowej i dyspozycji środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wymiaru podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego, opłat: skarbowej, targowej, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, księgowości podatku i opłat lokalnych, dochodzenia tych należności w trybie postępowania egzekucyjnego, zabezpieczenia, ulg w spłacie zobowiązań, sprawozdawczości, udzielania pomocy publicznej, funkcjonowania kasy w jednostce. Naczelnik będzie odpowiedzialny także za załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych upoważnień
 
Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru, dokładne wymogi i dokumenty niezbędne do aplikowania na te stanowisko znaleźć można tutaj >> NABÓR NA NACZELNIKA WYDZIAŁU FINANSOWO-BUDŻETOWEGO UM
 
UM Wodzisław Śl.
publ. /j/