Więcej mieszkań komunalnych dla raciborzan

1
22
armii_krajowej_6.jpg
W celu zwiększenia dostępności do wynajęcia lokali z mieszkaniowego zasobu gminy zmieniona została Uchwała Nr XLIII/619/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.
 
Między innymi podniesione zostały progi dochodowe kwalifikujące do wynajęcia lokalu, a także umożliwiono wynajęcie lokali na czas trwania stosunku pracy na terenie Miasta Racibórz. Dzięki tym zmianom został poszerzony krąg osób uprawnionych do wynajęcia lokalu.
 
11 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, przedmiotem którego było zaopiniowanie przez Komisję projektu wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w 2016 r.
 
Na projekcie wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz w 2016 r. uwzględnionych jest 170 wnioskodawców:
 – do lokalu mieszkalnego – 101 wnioskodawców,
– do lokalu socjalnego – 69 wnioskodawców.
 
Przedstawione zostało również sprawozdanie z realizacji złożonych wniosków o wynajęcie lokalu. W 2015 r. uprawnionych do wynajęcia lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz było 197 wnioskodawców, w tym:
– do lokalu mieszkalnego – 112 wnioskodawców,
– do lokalu socjalnego – 85 wnioskodawców.
 
W 2015 (wg stanu na dzień 30.11.15 r.) zostało wydanych 55 skierowań do zawarcia umowy najmu wolnych lokali, w tym:
– 40 skierowań do lokali mieszkalnych (11 wyremontowanych i 29 do remontu),
– 15 skierowań do lokali socjalnych.
 
UM Racibórz
publ. /j/