Gospodarka tematem rozmów w raciborskim ratuszu

1
107
foto_spotkanie_w_urzedzie_800.jpg
3 grudnia w Urzędzie Miasta Racibórz miało miejsce spotkanie, którego celem było omówienie m.in. badania lokalnego rynku pracy. Spotkanie miało również na celu wskazanie możliwych do realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu wspieranie raciborskiej gospodarki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Miasta (zastępca Prezydenta Miasta Irena Żylak i Kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Anna Kobierska-Mróz), Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (Rektor PWSZ Prof. Ewa Stachura) oraz Powiatowego Urzędu Pracy (Mirosław Ruszkiewicz) i Starostwa Powiatowego w Raciborzu (Wicestarosta Marek Kurpis). W czasie rozmów omawiano realizowane zadania i plany związane ze wsparciem oraz edukacją. Wspólnie ustalono, że przygotowana zostanie Analiza Rynku Pracy obejmująca cały powiat raciborski.
 
Projekt takiego badania – zestawienie narzędzi, metod i oszacowanie kosztów przygotuje PWSZ w Raciborzu. Omówiono również możliwości kursów i warsztatów, form doszkalania pracowników firm działających na terenie Raciborza. Kierunek ten wpisuje się w założenia Programu Wspierania Przedsiębiorczości, w którym zaplanowano działania mające na celu realizację idei uczenia się przez całe życie oraz stworzenia możliwości elastycznej zmiany profilu kształcenia pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy.
 
W celu pomocy młodym ludziom w podejmowaniu właściwych decyzji w kwestii wyboru zawodu i jednocześnie, by zachęcić młodzież do podejmowania nauki w zawodach obecnych na lokalnym rynku pracy wskazano potrzebę zapewnienia fachowego doradztwa zawodowego.
 
Pani Prezydent Irena Żylak odniosła się do Programu Wspierania Przedsiębiorczości i przedstawiła krótko działania w ramach programu, w tym ofertę "lokale na start". Program ten zakłada najem lokali bez opłaty czynszowej dla osób młodych, które chcą prowadzić działalność gospodarczą. Uczestnikom spotkania zaproponowano współpracę w ramach oferowanych przez Miasto "lokali na start" poprzez promocję tej miejskiej inicjatywy w swoich instytucjach. Dyrektor PUP Mirosław Ruszkiewicz wskazał, że z oferty "lokale na start" mogliby skorzystać bezrobotni w ramach udzielanych przez PUP dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ustalono, że materiały informacyjne (ulotki i plakaty) o "lokalach na start" będą kolportowane w siedzibach tych instytucji.
 
W trakcie spotkania zaproponowano także organizację konkursu dla studentów na najlepszą pracę dyplomową przy współpracy z Miastem. Działanie to doskonale wpisuje się w założenia programu dla młodych ludzi, nad którym trwają obecnie prace. Rektor PWSZ Ewa Stachura zadeklarowała, że przygotuje informację o profilu absolwentów PWSZ. Informacja taka będzie pomocna w znalezieniu przez studentów miejsca praktyki u lokalnych przedsiębiorców. Spotkania będą organizowane średnio raz na miesiąc. Termin kolejnego spotkania zaplanowano na 13 stycznia 2016 r. na godz. 10.00.
 
UM Racibórz
publ. /j/