Kędzierzyn-Koźle: Unijna kasa do podziału

2
17
Unijna kasa do podziału
– Blisko 61 mln zł otrzyma Subregion Kędzierzyńsko – Kozielski na część swoich działań inwestycyjnych. Pewna pula tych pieniędzy przypadnie kędzierzyńskiemu starostwu, które planuje m.in. kolejne rewitalizacje, termomodernizacje szkół, czy projekty drogowe. Ile dokładnie, przekonamy się w przyszłym roku – informuje Adam Lecibil z kędzierzyńskiego starostwa. Konsultacje dotyczące podziału unijnych środków odbyły się 30 listopada w kędzierzyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Przedstawiciele gmin i powiatów wchodzących w skład Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wyrazili potrzebę założenia stowarzyszenia, które w ich imieniu będzie sięgać po środki finansowe na wsparcie tzw. projektów zintegrowanych. – Na spotkaniu ustaliliśmy wspólną strategię działania na kolejne tygodnie oraz sposób konsultowania projektu statutu tej nowej organizacji – mówi Małgorzata Tudaj, starosta powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego. Na spotkaniu przedstawicieli gmin i powiatów subregionu obecny był wicemarszałek Województwa Opolskiego Antoni Konopka, który wspólnie ze swoimi pracownikami przedstawił założenia podziału alokacji środków unijnych na cztery sfery działalności, istotne dla każdego mieszkańca. Subregion Kędzierzyńsko – Kozielski, czyli dwa powiaty, gminy powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego i większość gmin powiatu strzeleckiego, na wspólnie wypracowane projekty otrzymają blisko 61 mln złotych. Chodzi o cztery obszary dofinansowania: strategie niskoemisyjne, czyli dla przykładu budowa ścieżek rowerowych, zakup taboru komunikacji miejskiej, efektywność energetyczna w budynkach publicznych, czyli termomodernizacje oraz infrastruktura usług społecznych, czyli domy opieki nad osobami starszymi. W ostatnim z wymienionych działań wsparcie mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy. Taki podział środków wynika np. z liczby mieszkańców – co jak zgodnie podnosili włodarze gmin i powiatów może de faworyzować nasz subregion, który przecież należy do najbardziej zanieczyszczonych w kraju. Zgodnie zaproponowano tutaj uwzględnienie np. gęstości zaludnienia, która sprawiedliwiej odzwierciedla realne potrzeby.Poza tymi trzema obszarami tematem spotkania była także rewitalizacja miast. Kędzierzyn-Koźle jako jedno z pięciu największych miast regionu otrzyma blisko 15 mln złotych na projekty z zakresu odnowy obszarów miejskich, w których obserwuje się problemy społeczne. W przyszłym roku zostanie opracowany plan rewitalizacji, a do złożenia swoich pomysłów zostaną zaproszone m.in. wszystkie jednostki publiczne. 
 
/publ.k/
 
Foto: Starostwo Powiatowe