Czy wodzisławska muszla koncertowa zostanie rozebrana?

0
29
prez_stanowisko.jpg

Do 30 listopada trwały prace specjalnego zespołu, którego zadaniem było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłości tego obiektu. Jego dalszymi losami interesuje się znaczna liczba mieszkańców naszego miasta.

Muszla jest obiektem charakterystycznym dla Wodzisławia Śląskiego, jednak jej stan, zarówno pod względem estetyki, jak i bezpieczeństwa, pozostawia wiele do życzenia. 25 sierpnia wodzisławianie mieli szansę podzielić się swoją opinią na temat obiektu podczas otwartego spotkania w Urzędzie Miasta:

– Po sierpniowych rozmowach można było wnioskować, że większość z nas jest zgodna co do tego, że park powinien zachować swoją rekreacyjną funkcję. Wiele osób było również zgodnych, by nadal o tym miejscu rozmawiać z uwzględnieniem uwag ludzi tworzących w naszym mieście szeroko pojętą kulturę – mówił Mieczysław Kieca.

Do połowy października, każdy zainteresowany przyszłością muszli wodzisławianin mógł złożyć swoją koncepcję i podzielić się pomysłami. W tym czasie do prezydenta miasta wpłynęły cztery dokumenty. Wiele komentarzy pojawiało się również w mediach elektronicznych.

Specjalnie powołany w sprawie muszli koncertowej zespół rozpoczął prace w drugiej połowie minionego miesiąca. Znaleźli się w nim: radni z dzielnicy Stare Miasto – Izabela Kalinowska, Marian Plewnia oraz Roman Juzek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Ewa Wrożyna-Chałupska, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury Krzysztof Jaroch, naczelnik Wydział Edukacji Ludwika Kłosińska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji Wincjusz Kuleja oraz kierownik działu zieleni w Służbach Komunalnych Miasta Sabina Wuwer. Przewodniczącą zespołu wybrana została Ewa Wrożyna-Chałupska.

 Członkowie zespołu pracowali intensywnie przez cały listopad. W pierwszej kolejności przeanalizowano wszystkie złożone koncepcje, opinie i uwagi zgłoszone przez mieszkańców naszego miasta. Ponadto, członkowie zebrali opinie z rad dzielnic, wszystkich szkół na terenie miasta oraz przedstawicieli środowisk kulturotwórczych. W czasie swojej pracy, zespół gościł Rafała Karwota, lidera zespołu Tabu i współorganizatora festiwalu Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi, Bartosza Majorka, przedstawiciela Śląskiego Konserwatora Zabytków, który od kilku lat sprawuje opiekę konserwatorską nad naszym Parkiem Miejskim, Justynę Kubalę-Grześ, naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych oraz Rafała Szłyka, studenta architektury, który omówił swoją wizję miejsca zajmowanego obecnie przez muszlę koncertową.

Efektem, nieraz trudnego, dialogu jest wypracowane stanowisko, które 1 grudnia zostało przekazane na ręce prezydenta miasta. Zespół ds. rewitalizacji Parku stwierdza w nim m.in., iż, ze względu na stan techniczny muszli koncertowej, należy zlecić rozbiórkę dotychczasowego obiektu, a w jego miejsce – zlecić przygotowanie koncepcji uwzględniającej stworzenie przestrzeni umożliwiającej prowadzenie różnego typu działalności artystyczno-kulturalnej. Z kolei teren wokół obiektu ma być terenem zielonym, zadbanym i pełnić funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe Parku. Całość wypracowanego przez zespół stanowiska prezentujemy poniżej.
 

http://wodzislaw-slaski.pl/wp-content/uploads/2015/12/muszla-protokol-756x1024.jpg

– Jestem bardzo wdzięczny wszystkim członkom zespołu. Wzięli oni na siebie niełatwe i czasochłonne zadanie. Obserwowałem ich pracę i wiem, że poświęcili dużo czasu i uwagi, by wszechstronnie podejść do omawianego tematu. Otrzymałem wspólne stanowisko. Cieszę się, że osiągnięto porozumienie. Pokazuje nam to, że trudne sprawy należy rozwiązywać w drodze dialogu. Nie obyło się oczywiście bez emocji, ale to tylko obrazuje jak ważna jest dla nas wszystkich kwestia ulepszania wspólnej przestrzeni. Ufam, że stanowisko rekomendowane przez zespół przyjmą również radni Rady Miejskiej. Czekamy teraz na decyzję administracyjną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który prowadzi sprawę naszej muszli. To po jej otrzymaniu będziemy mogli mówić o podejmowaniu konkretnych decyzji. Dzięki pracy zespołu mamy jednak wyraźnie nakreślony kierunek działań – podsumowuje wypracowane stanowisko prezydent miasta, Mieczysław Kieca.

kk