Pszów: opłaty za śmieci idą w górę

3
75
130708_smieci_1_480.jpg
Pod koniec października Rada Miejska w Pszowie podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Nowe stawki opłaty będą obowiązywały od stycznia 2016 roku. Mieszkańcy będą musieli więcej zapłacić za wywóz śmieci. Zmiany wynikają m.in. ze zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej (wcześniej raz w miesiącu obecnie dwa razy w miesiącu), z obowiązku przyjmowania przez gminy w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. – Wcześniej odpad ten właściciel nieruchomości, który przeprowadzał samodzielnie remont musiał zagospodarować we własnym zakresie i pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów (firmy remontowo budowlane wykonujące remonty są zobowiązane zagospodarować odpady, które powstaną przy wykonywaniu przez nie prac), obecnie koszt odbioru i zagospodarowani tych odpadów został przeniesiony na gminy, w związku z czym, w koszty świadczenia usługi dla miasta przedsiębiorcy zmuszeni byli wliczyć także zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – wyjaśnia magistrat. Jak podaje urząd – wartość poprzedniej umowy z przedsiębiorcą na cały okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2015 r. wynosiła 1.950.000 zł. Wartość obecnej umowy, uwzględniającej obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy, na okres od 1.07.2015 r. do 30.06.2017 r. wynosi 3.177.999,36 zł. W tej sytuacji zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi była konieczna dla utrzymania wymaganego ustawowo samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2016 roku i są następujące:
 
Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 10,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie. Jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny, opłata wyniesie dwukrotność stawki podstawowej.
Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (przedsiębiorstwa, obiekty handlowe, budynki oświaty i kultury, budynki administracyjne itp.):
za każdy pojemnik o pojemności 120 l. – 20,00 zł
za każdy pojemnik o pojemności 240 l. – 36,00 zł
za każdy pojemnik o pojemności 1100 l. – 108,00 zł
za każdy pojemnik o pojemności 7000 l. – 540,00 zł
Jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny, opłata wyniesie dwukrotność stawki podstawowej.
 
/j/