Prezydent szuka nowego dyrektora Przedszkola nr 14

0
51
prz.jpg
Prezydent ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 w Raciborzu. Dotychczasowa dyrektorka przedszkola odchodzi na emeryturę. 
 
Kandydaci oferty do konkursu mogą składać do 9 grudnia. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego pedagogicznego, pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletniego stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Oprócz tego kandydat powinien ukończyć studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Kandydat na dyrektora nie może być również karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy "Karta Nauczyciela". 
 
Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola, życiorys oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia.
 
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Raciborzu>> 
 
Fot. Przedszkole nr 14
/p/
publ. /j/