Co sądzisz o NFZ?

3
95
nfz.jpg

Ogólnopolskie badanie ma na celu określenie poziomu  zadowolenia Pacjentów z organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Analiza informacji uzyskanych na podstawie kwestionariuszy ankiet udostępnianych Pacjentom w formie elektronicznej i papierowej wskaże obszary w zakresie jakości obsługi Pacjentów, które należy wzmacniać i umożliwi opracowanie dobrych rozwiązań organizacyjnych.

Ankieta jest skierowana do Pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kwestionariusz ankiety w formie elektronicznej można wypełnić pod adresem: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824 , kwestionariusze w formie papierowej można wypełnić i złożyć do urn w Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach  ( ul. Kossutha 13), Delegaturach: w Bielsku Białej ( ul. Karpacka 24), Częstochowie (ul. Czartoryskiego 28)  i Rybniku (ul. 3 Maja 29). Wypełnianie kwestionariusza zajmuje ok. 4 minut.
Wszelkie sugestie oraz uwagi biorących udział w badaniu Pacjentów będą niezwykle cenne i posłużą do opracowania rozwiązań usprawniających organizację udzielania świadczeń.
tekst nadesłany: Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

/publ.d./