Rydułtowy opracowują Program Rewitalizacji

2
37
ryd.jpg
– Aby skutecznie rozwiązywać istniejące problemy miasta i zapobiegać powstawaniu nowych trudności, Miasto Rydułtowy rozpoczęło prace nad Programem Rewitalizacji (PR). Jest to dokument strategiczny, który porządkuje kwestie związane z ożywieniem obszarów, gdzie kumulują się zjawiska problemowe w mieście. W Rydułtowach działania rewitalizacyjne będą dotyczyły przede wszystkim Osiedla Karola oraz Osiedla Orłowiec. Statystyka, podobnie jak informacje Urzędu Miasta oraz innych instytucji miejskich, pozwalają jedynie na częściową diagnozę. Aby obraz miasta i jego problemów był pełny, konieczne jest poznanie opinii mieszkańców. Dlatego też, w ramach prac nad Programem Rewitalizacji Miasta Rydułtowy, serdecznie zapraszamy mieszkańców Osiedla Karola oraz Osiedla Orłowiec, na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 26 listopada o godz. 16.00 w Rydułtowskim Centrum Kultury – informuje urząd. Wśród uczestników spotkania będą rozlosowane bilety do kina w RCK. Głównym celem spotkania – zachęca magistrat – oprócz przedstawienia samej idei rewitalizacji miast, będzie określenie najbardziej istotnych problemów Miasta Rydułtowy, ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla Karola i Osiedla Orłowiec. – Program Rewitalizacji to dokument, który daje mieszkańcom nie tylko rzeczywistą możliwość wypowiedzenia się na temat problemów, które widzą w mieście, ale również umożliwia wspólne wypracowanie konkretnych pomysłów na ich rozwiązanie. Dlatego też, spotkajmy się 26 listopada w Rydułtowskim Centrum Kultury i razem rewitalizujmy Rydułtowy – apeluje Urząd Miasta Rydułtowy. 
 
Fot. UM Rudułtowy
/j/