Obchody Roku Mieszka IV Laskonogiego dobiegają końca

2
23
ksiaze_mieszko1_480.jpg
W trakcie uroczystości nastąpi m.in. rozstrzygnięcie konkursu nt. wiedzy o księciu Mieszku oraz podsumowanie powiatowego konkurs plastycznego na wizerunek przedstawiający księcia. Nastąpi również podsumowanie warsztatów malarskich i fotograficznych związanych z postacią księcia, zorganizowanych przez Instytut Sztuki PWSZ w Raciborzu i Zamek Piastowski. Sprawdź, co będzie się jeszcze działo podczas uroczystości!
 
Podczas spotkania będzie można wysłuchać dwóch ciekawych prelekcji. Pierwszą pt. „Panowie górnej Odry – gospodarze i politycy”, dotyczącą akcji osadniczej nad Górną Odrą od czasów Mieszka IV Laskonogiego do księcia Władysława i roli dworu opolsko-raciborskiego w polityce międzynarodowej, wygłosi dr Wojciech Dominiak, dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej. Druga prelekcja o osiągnięciach gospodarczych księcia Mieszka IV Laskonogiego pt. „Pomiędzy Wrocławiem a Krakowem. Pierwsza strefa gospodarcza i złote lata Raciborza”, zostanie wygłoszona przez Grzegorza Wawocznego – redaktora naczelnego portalu www.naszraciborz.pl. W trakcie spotkania przewidziany został również krótki program artystyczny.
 
Przypomnijmy, książę raciborski i krakowski Mieszko IV Laskonogi (ok. 1142-1211) to syn księcia Władysława II Wygnańca, wnuk księcia Bolesława Krzywoustego, był twórcą księstwa raciborskiego, panem na Krakowie, dzielnicowym władcą Polski. Jako władca ziem nad górną Odrą dał się poznać jako dobry gospodarz – zapoczątkował osadnictwo miejskie, rozwijał górnictwo kruszcowe oraz handel. Był dobrodziejem Kościoła. Fundował i wspierał klasztory. W grodzie w Raciborzu, gdzie najczęściej przebywał, działała książęca mennica. W 1210 roku, jako najstarszy żyjący potomek Krzywoustego, objął władzę wielkoksiążęcą w Krakowie, stając się władcą senioralnym w państwie Piastów. Po śmierci w 1211 roku został pochowany w kościele katedralnym na Wawelu.
 
W 2011 r. obchodzono rocznicę 800-lecia śmierci księcia Mieszka. Po dokonaniu rewaloryzacji obiektów Zamku Piastowskiego w Raciborzu i adaptacji na cele Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej uzasadnione i naturalne jest zintensyfikowanie działań propagujących postać księcia raciborskiego i krakowskiego Mieszka IV Laskonogiego bezpośrednio związanego z tym miejscem. Podjęto już w tym celu szereg przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, m.in.: zorganizowano uroczystą Mszę św. w Katedrze Wawelskiej, wykonano pamiątkowe medale okolicznościowe z podobizną księcia.
 
Ogłoszenie w powiecie raciborskim roku 2015 „Rokiem Mieszka IV Laskonogiego – księcia raciborskiego i władcy Polski” przyczyniło się do poszerzenia wiedzy na temat jego życia i dokonań księcia, wzmocnienia poczucia więzi społeczności lokalnych z własnym regionem i pozwoliło na organizowanie kolejnych różnego typu przedsięwzięć, w szczególności organizację konkursów, prelekcji i wystaw poświęconych osobie księcia Mieszka.
 
26 listopada (czwartek) godz. 17:00 dom książęcy, wstęp bezpłatny.
 
Zamek Piastowski
publ. /j/