Muzeum wzbogaciło się o nowe eksponaty

2
30
legitka.jpg

Są to przede wszystkim dokumenty dotyczące dawnego naczelnika gminy Radlin – Franciszka Kozielskiego i jego żony Albiny. Wśród przekazanych eksponatów możemy znaleźć m.in. unikatowe legitymacje, zaświadczenia, dokumenty sądowe i związkowe z lat 1917-1949.
Franciszek Kozielski ur. w 1875 r. w Radlinie (dziś tzw. Radlin II), na początku XX w. był współorganizatorem i aktywnym działaczem polskich organizacji na terenie Westfalii i Nadrenii. Po powrocie na Górny Śląsk był jednym z głównych działaczy propolskich w Radlinie. W czasach powstań śląskich i plebiscytu działał m.in. w Polskiej Organizacji Wojskowej, Narodowym Stronnictwie Robotników i Związku Obrony Kresów Zachodnich. W lipcu 1917 r. za działalność propolską został oskarżony przez Niemców o zdradę stanu. Aresztowany przez niemiecką policję z Radlina, skazany przez sąd wojenny w Raciborzu został osadzony w więzieniach w Wodzisławiu, Raciborzu i Krawarzu Polskim (Krowiarki). Brał udział w powstaniach śląskich, a od 1919 do czerwca 1926 r. oraz od lipca 1927 do lipca 1928 r. był naczelnikiem gminy Radlin. W latach 20. XX wieku był również prezesem Związku Górników filii górniczej w Radlinie. Od 1936 r. należał do Związku Byłych Więźniów Niepodległościowych. W czasie II wojny światowej został oskarżony przez Niemców o publiczne posługiwanie się językiem polskim i skazany na grzywnę w wysokości 30 marek. Zmarł w 1951 r.
Po zinwentaryzowaniu, konserwacji i opracowaniu kart katalogu naukowego, eksponaty dotyczące tej ciekawej postaci będzie można zobaczyć w naszym Muzeum.

tekst: Piotr Hojka

/publ.d/