Wykład „Mamuty i Ludzie w środkowej Europie”

1
25
Ponad dwa miesiące temu w Wodzisławiu Śląskim – Zawadzie odkryto cios mamuta. Wydarzenie to skupiło uwagę niemal wszystkich mediów w Polsce. Również wielu mieszkańców miasta zostało poruszonych tym odkryciem i do dziś zadają wiele pytań odnośnie tego znaleziska.  Jak i gdzie  żyły  mamuty? Kiedy i dlaczego wymarły te ssaki? Czym się odżywiły? Jakie są perspektywy dalszych badań wykopaliskowych na wodzisławskim stanowisku?, …. Odpowiedzi na to i wiele innych pytań będzie można usłyszeć na spotkaniu, które poprowadzi wybitny archeolog, specjalista epoki kamienia, autor wielu publikacji  prof. dr. hab. Jan Michał Burdukiewicz. Wykład „Mamuty i Ludzie w środkowej Europie” odbędzie się 19 listopada (czwartek) o gdzinie 16.00  w Pałacu Dzietrichsteinów przy ul. Kubsza 2 (Sala Urzędu Stanu Cywilnego). Wstęp wolny. Ogranizatorami spotkania jest Muzeum w Wodzisławiu Śląskim oraz Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 
Jan Michał Burdukiewicz, profesor i kierownik Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadził badana na wielu stanowiskach archeologicznych w Europie i Azji. Opublikował ponad 200 artykułów w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim oraz kilka książek w najwyżej cenionych wydawnictwach światowych, takich jak Elsevier, Springer, Brill czy Wiley Blackwell. Zdaniem prof. dra hab. Jana Krzysztofa Kozłowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego J.M. Burdukiewicz jest „…niewątpliwie jednym z najwybitniejszych specjalistów młodszego pokolenia w zakresie wczesnej prehistorii Eurazji. Wiele jego prac miało charakter pionierski, a przedstawione hipotezy weszły na stałe do dorobku światowej prehistorii.”
 
Muzeum Wodzisław Śl. 
Fot. Wikipedia
publ. /j/