Bieg Mikołajkowy 2015

1
20
bieg_mikolajkowy_20141206dsc04130_600_600.jpg
Impreza odbędzie się 5 grudnia o godz. 11.00. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godz. 9:30 do godz. 10.30 (Muszla Koncertowa). Wszyscy uczestnicy, którzy wezmą udział w zabawie otrzymają na mecie słodką niespodziankę od Św. Mikołaja. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe a najlepiej przebrane osoby otrzymają nagrody specjalne. Jednym z warunków udziału jest posiadanie atrybutu Św. Mikołaja.
 
R E G U L A M I N
 
1. Nazwa biegu – BIEG MIKOŁAJKOWY 
2. Termin i miejsce zawodów – 05.12.2015r. – Park im. Miasta Roth.
3. Typ biegu – rekreacyjny 
4. Cel imprezy – popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.
             – popularyzacja Nordic Walking
5. Biuro zawodów – Muszla Koncertowa w Parku im. Miasta Roth czynne w dniu zawodów od godz. 9.30 do godz. 10.45 
 
6. Godzina startu: bieg i Nordic Walking – 11:00 –  Park im. Miasta Roth
    
7. Organizator: 
– Miasto Racibórz,
– Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Zamkowa 4  
  47-400 Racibórz, 
– Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” przy SP Nr 15 w Raciborzu,
– MKS-SMS „VICTORIA” Racibórz.
 
8. Warunki – Uczestnicy biegu i Nordic Walking muszą posiadać atrybut Św. Mikołaja (czapeczki, brody, dzwonki, sanki, rogi renifera itp.) oraz podpisane oświadczenie  o zdolności do udziału w biegu rekreacyjnym lub Nordic Walking przez zawodnika lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.  
 
9. Nie pobiera się opłaty startowej
 
10. Zgłoszenia – w dniu zawodów od godz. 9.30 do 10.45
 
11. Dystans:
    Każdy z uczestników ma do pokonania od 2 do 10 okrążeń o długości około 500m. (od 1km – 5 km). Uczestnik biegu lub marszu Nordic Walking sam liczy ilość pokonanych okrążeń zgodnie z zasadami Fair Play i „zasadami Św. Mikołaja”.  
 
12. Nagrody i wyróżnienia: 
Każdy kto ukończy bieg jest zwycięzcą a na mecie czeka go słodka niespodzianka od Św. Mikołaja. 
Wśród wszystkich uczestników imprezy zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
Przewiduje się nagrodę specjalną dla:
– najlepiej przebranego zawodnika,
– najlepiej przebranej zawodniczki,
– najlepiej przebranej rodziny.  
 
13. Uwagi końcowe: 
a) Za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są macierzyste kluby, stowarzyszenia, organizacje , rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszających zawodników do zawodów.
b) Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 
BIEGU MIKOŁAJKOWEGO. 
c) Sprawy nie ujęte w regulaminie interpretuje i rozstrzyga organizator. 
d) Dla uczestników biegu organizator zapewnia gorącą herbatę.
 
publ. /j/