Stypendia ministra dla uczniów ZST

2
34
styp-01.jpg
Czterech reprezentantów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. znalazło się wśród grona najlepszych uczniów w Polsce. Szymon Kuczaty, Marcin Kozubowicz, Adrian Katryniok i  Daniel Mazurek  zostali uhonorowani najważniejszymi nagrodami w kraju. Adrian Katryniok został również wyróżniony Stypendium Województwa Śląskiego
 
Adrian Katryniok, Daniel Mazurek odebrali dyplomy z rąk Minister Edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej podczas uroczystej gali zorganizowanej w auli dawnej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Auditorium Minus) w Warszawie. 
 
„Jesteście fantastyczni. Gratuluję sukcesów i życzę kolejnych”- komplementowała nagrodzonych pani Joanna Kluzik-Rostkowska
 
Szymon Kuczaty (jako najlepszy uczeń Technikum nr 3) i Marcin Kozubowicz (najlepszy wśród uczniów III Liceum Ogólnokształcącego) zostali nagrodzeni stypendiami Prezesa Rady Ministrów.
 
Cała czwórka nagrodzonych uczniów znalazła się w elitarnym gronie, do którego należą najlepsi uczniowie z całej Polski.
 
Adrian Katryniok odebrał też Stypendium Województwa Śląskiego. Nagroda została mu wręczona przez  wicemarszałek Aleksandrę Skowronek w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
 
„Kapituła wybrała najlepszych z najlepszych. To oznacza, że jesteście najlepsi w swoich dziedzinach w województwie śląskim. Mam nadzieję, że stypendium pozwoli każdemu z was na realizację swojej ścieżki rozwoju i swoich pasji”  – powiedziała  pani wicemarszałek, gratulując sukcesu przybyłym uczniom. 
 
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest formą nagrody dla uczniów, którzy mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, aby ją zdobyć należy zostać m.in. laureatem dwóch olimpiad przedmiotowych.
 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów to nagrody przyznawane przez Premiera.  Otrzymują je wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Nagrody przyznawane są  na podstawie analizy wyników w nauce i otrzymać je mogą uczniowie zamykający rok szkolny promocją z wyróżnieniem, uzyskujący przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.
 
Stypendium Województwa Śląskiego  jest wyróżnieniem przyznawanym  uczniom szkół ponadgimnazjalnych mogącym pochwalić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, których zainteresowania wykraczają poza ramy programu nauczania. Uczniowie ubiegający się o stypendium, muszą również uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen minimum 4,80.
 
/ZST/
publ. /j/